Een studiebureau heeft onderzocht welke nevenbestemming de kerk van Binderveld zou kunnen krijgen. Dat gebeurde met Vlaamse middelen.

Deze studie, waarvan het schepencollege en de plaatselijke kerkfabriek nota van genomen hebben, wil een gedeelte van de kerk voor de eredienst behouden en een ander gedeelte als ontmoetingscentrum inrichten in vervanging van de zaal Berleveld in de Molenstraat. Maar volgens burgemeester Dries Deferm wordt het dan tweemaal niks. “In de huidige ruimte zijn twee ruimtes niet te verantwoorden, ook niet op financieel vlak. Bovendien wordt de ontmoetingsruimte in de kerk kleiner dan zaal Berleveld, en dat kan niet de bedoeling zijn. Het wordt dus ofwel eredienst, ofwel ontmoetingscentrum, en het schepencollege neigt naar de optie eredienst”, zegde burgemeester Deferm nog tijdens de gemeenteraad.