Tijdens de vorige gemeenteraad werd een agendapunt van de sp.a van de agenda gehaald door voorzitter Stippelmans omwille van zogenaamde vormfouten. Maandag staat het weer op de agenda.

In antwoord op een klacht van Gert Stas (sp.a) stelde de gouverneur: “Ik verzoek de gemeenteraadsvoorzitter voorts om de ontvankelijkheid van toegevoegde agendapunten in de toekomst op een pragmatische wijze te beoordelen. Het agendapunt kwam er in volle hittegolf toen iedereen smachtte naar water en zelfs de raad kreeg de eigen planten te laten verdrogen en boeren smeekten om water voor hun plantages.

“Door de steeds langere periodes zonder regen wordt heel Vlaanderen een droogtegevoelig gebied. Ook deze zomer was het weer zover. Ondertussen heeft ook Minister van Milieu Zuhal Demir in antwoord op Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove de lokale besturen verplicht een waterbeheersplan op te maken. Sint-Truiden mag hier geen afwachtende rol in spelen”, aldus de sp.a-fractieleider.

Terwijl de natuur verdort en aan inwoners en landbouwers gevraagd wordt om spaarzaam om te springen met water, worden op bouwwerven duizenden liter grondwater rechtstreeks in de riolering geloosd. Sp.a stelt voor dit water nuttig te gebruiken.

Wat is bemalingswater?

Soms is het op een bouwwerf noodzakelijk tijdelijk een bemaling uit te voeren. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollige water over te pompen (=bemalingswater), is het mogelijk de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren. Het water verdwijnt dan rechtstreeks in riolering of waterloop. “Het reglement dat wij voorstellen betracht het bemalingswater te beperken en te laten hergebruiken door landbouwers, stad en buurt”, zal Stas maandag voorstellen.