Afgelopen dagen en weken hebben we dagelijks extra mensen ingezet om toezicht te houden op de naleving van de coronamaatregelen.

Er werden sinds het begin van de maatregelen (t.e.m. 2 april), reeds 116 inbreuken vastgesteld en geverbaliseerd. Het ging vooral over niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingen.

Enkele voorbeelden:
▶️ Een sluikstorter werd op heterdaad betrapt. Hij kreeg een pv voor sluikstorten en een voor niet-essentiële verplaatsing.
▶️ Een voertuig met 4 inzittenden werd tegengehouden door de controleploegen. De bestuurder was de 3 andere personen gaan ophalen om te gaan winkelen. Alle inzittenden kregen een pv voor het niet-naleven van de social distancing. Geen van de inzittenden was woonachtig in onze politiezone.
▶️ Een voertuig met 2 inzittenden werd gecontroleerd in Gingelom. Bleek dat ze door de Brusselse politie reeds naar huis (Verviers) gestuurd waren, nadat ze hadden aangegeven dat ze wilden nagaan of het prostitutieverbod overal wel werd nageleefd en er toch niets open was. Op de vraag wat ze dan op het grondgebied van onze politiezone deden, hadden ze als antwoord dat de gps hen verkeerd had gestuurd op de terugweg naar huis. Er werd alsnog een pv voor niet-essentiële verplaatsing opgemaakt voor de bestuurder en de passagier. Duur ritje en geen (meisje van) plezier gehad dus.
▶️ Een druggebruiker kwam klacht neerleggen bij onze diensten, hij had namelijk tijdens de nacht een aanvaring gehad met zijn dealer. De klacht werd genoteerd en betrokkene kreeg ook een pv voor niet-essentiële verplaatsing (verplaatsing naar dealer).
▶️ Enkele jongeren werden op de Tochtgenoot gecontroleerd en geverbaliseerd. Zij kwamen samen uit verveling.