Tijdens de boekvoorstelling ‘Goesting het Leven’ sprak Frank Keunen, auteur van het boek, een persoonlijke wens uit. “Ik hoop dat de betekenis van goesting als zelfstandig naamwoord in de woordenboeken wordt aangepast naar een werkwoord. Dit kan maar als het veelvuldig als werkwoord wordt gebruikt in de diverse communicatiemiddelen.”

‘Ik goesting’ is een levenswijze van iemand die in het ‘nu’ leeft, als een ‘wij – mens’ en in elke situatie op zoek gaat naar ‘het positieve’. Om deze wens levendig te houden, zal de auteur ieder jaar een goesting-award uitreiken aan een individu die aan deze levenswijze beantwoordt.

Stijn Coninx, die het manuscript van het boek heeft gelezen en met een bijdrage in het boek de stelling onderschrijft om van goesting een werkwoord te maken, ontving de eerste goesting-award 2020.

“Zijn getuigenissen over zijn ziekte en de wijze hoe hij zich bekommerde over de gevolgen voor zijn gezin, het gegeven dat hij deze situatie heeft aangereikt om nog sterker te relativeren, de ingesteldheid dat hij van nature uit tegen de hiërarchie is, zijn gedrevenheid om zich blijven in te zetten voor sociale doelen en de zwakkeren in onze maatschappij. Stijn beseft hoeveel macht hij bezit in zijn beroep, hoe sterk hij mensen met beelden kan manipuleren. De volgende uitspraak van hem toont aan dat het leven geen oefening is”, aldus de auteur.

“Ik geloof dat geweld op het witte doek of op TV invloed heeft op de samenleving. De maatschappij wordt alsmaar meer een spiegel van de film in plaats van omgekeerd. Voor mij kan dat niet”.

Stijn Coninx is iemand die vandaag goesting als een werkwoord hanteert. Hij ontving met enige emotie de award en beklemtoonde dat hij de levenswijze van goesting in de betekenis van een werkwoord wil blijven uitdragen.