De tol van corona was hoog in de Rust- en Verzorgingstehuizen, en dan spreken we niet alleen over de sterfgevallen, maar ook over de levensomstandigheden van de bewoners ervan en de mentale pijn die de naaste familie voelden bij de hele toestand van afzondering en quarantaine, van het zeer beperkt bezoek.

Toch proberen de RVT’s vandaag de dag nog steeds het bezoek op een zo aangenaam mogelijke manier te laten verlopen en het eventueel afscheid zo vredevol als maar kan te maken voor bewoners en familie. Het voorbije jaar nam Triamant in Velm afscheid van 40 bewoners, waarvan er een aantal in volle coronacrisis of -piek stierven en bijhgevolg moesten begraven worden in pijnlijke omstandigeden waarbij een groot deel van de familie vaak zelfs niet aanwezig kon/mocht zijn. Voor die 40 doden hield Triamant zaterdagmiddag een intiem bezinningsmoment met troostende teksten en inspirerende muziek. Na afloop kregen de families een bloemstukje mee dat door de bewoners van Triamant gemaakt werd en een zakje bloemzaadjes om thuis het leven, ondanks het verdriet, weer kleur te geven.

Na afloop waren de families erg tevreden met zowel de viering als met de aandacht die aan hun overledenen, vaak postuum, gegeven werd. Het was dan ook akelig stil toen de 40 namen door de verpleegsters afgeroepen werden.