De federale Ombudsman vraagt om een recht op toegang tot het internet op te nemen in de Grondwet, naast het recht op werk en op behoorlijke huisvesting.  Alle burgers moeten gelijke toegang hebben tot openbare diensten.

Internet toegangspoort tot verschillende diensten

Het internet is de toegangspoort en een onmisbaar kanaal geworden voor toegang tot openbare diensten.  My Minfin, My eBox, Tax-on-web, My Handicap, My pension, mijn dossier Vlaamse Belastingdienst, Police-on-web, MyRent, mijn gezondheidsdossier en ga zo maar door…

De hinderpalen zijn dikwijls het budget, de uitrusting of de vaardigheden die ontbreken om toegang te krijgen tot het internet.  De digitalisering van overheidsdiensten mag niemand achterlaten. Iedereen moet zijn administratieve procedures kunnen uitvoeren en zijn rechten doen gelden.

Op alle niveau’s en alle sectoren

Digitalisering vergroot de ongelijkheid bij de toegang tot diensten, op alle niveaus en in alle sectoren. Dat is de vaststelling van een dertigtal ombudsmannen, waaronder de federale Ombudsman, de Vlaamse ombudsman, de Kinderrechtencommissaris en de ombudsmannen voor telecommunicatie, voor energie en voor banken, maar ook die van Gent en Antwerpen.

In februari jl. hebben deze ombudsmannen de federale, regionale en lokale overheden opgeroepen om ieder huishouden een minimale toegang tot kwalitatief goed en betaalbaar internet te garanderen.

De Verenigde Naties en, meer recent, het Europees Parlement hebben ook opgeroepen tot de erkenning van internettoegang als een grondrecht.

Iedere Truienaar heeft het recht op toegang tot kwalitatief goed en betaalbaar internet. Hiervoor is een aanbeveling gestuurd aan de Kamer van volksvertegenwoordigers om het recht op toegang tot het internet toe te voegen aan artikel 23 van de Grondwet. U steunt dit toch ook?

Bron: Toegang internet Grondwet – Aanbeveling 2021-02 Parl – federale Ombudsman.pdf (belgium.be)