Het is een jaarlijkse gewoonte dat Kant in Vlaanderen een thema uitwerkt rond het thema van Erfgoedddag.  Dit jaar werd het thema ‘Nacht’ van 2020 herhaald.  Kant in Vlaanderen heeft daarom een tentoonstelling georganiseerd met als thema Nacht … wacht. Een groot aantal kant- en textielkunstenaars hebben rond dit thema een ontwerp gemaakt om deel te nemen aan de tentoonstelling.  Omdat het wegens corona niet mogelijk was om een tentoonstelling op te zetten, werd geopteerd om een virtuele tentoonstelling te organiseren.  De werken van ongeveer 40 deelnemers werden gefotografeerd in het historisch kader van de Sint-Catharinakerk te Diest.
De tentoonstelling ‘Nacht … wacht’ zal vanaf 24 april te zien zijn op de website www.kantinvlaanderen.be.
Wij hopen dat u zoals vele kant- en textiel-liefhebbers kunt genieten van de voorstelling.