De komende weken krijgen 125 extra bomen een geschikte plaats in Sint-Truiden. Hiermee zet het stadsbestuur een volgende stap in de realisatie van zijn bomenbeleidsplan.

In het bomenbeleidsplan van de stad staat de ambitie om 2.600 bijkomende bomen aan te planten tegen 2024. Dat is geen loze belofte. Het extra groen wordt stapsgewijs uitgerold. De volgende weken komen er in die zin al heel wat boomsoorten bij op verschillende plaatsen.

“We leggen meer bepaald 125 extra bomen aan. Het merendeel krijgt een plaats in de Lepelstraat en de Koekenstraat, waar 58 amberbomen zullen verschijnen. De overige exemplaren worden verspreid over de stad ingeplant”, verduidelijkt schepen van Natuur en Duurzaamheid Ingrid Kempeneers.

Hierbij komen er ook nog veertien meelbessen aan de Horionlaan, acht lijsterbessen aan de Rummenweg en zes bruine beuken aan de Velmerlaan. Voorts worden in het stadspark vijf bomen aangeplant van uiteenlopende types.  

“De aanleg van extra groen is één van de acties die we opnemen in ons klimaatplan dat we binnenkort voorstellen. Dat is een belangrijke maatregel om de CO2-emissie in onze stad de komende tien jaar met 40% te kunnen terugdringen. De aanplant van de 2.600 extra bomen zal hier zeker een bijdrage aan leveren”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.