Limburgers zijn voortrekkers, ook op afvalvlak. Op 1 januari 2022 maken 32 Limburgse gemeenten en Diest de overstap naar Optimo, een nieuwe manier om afval op te halen. Naast huisvuil, pmd en gft, wordt er vanaf 2022 een nieuwe afvalsoort aan huis opgehaald, namelijk textiel. En dat aan dezelfde prijs. Het nieuwe systeem is milieuvriendelijker en efficiënter. 

Optimo: slim sorteren, beter recycleren
Optimo is het innovatief afvalinzamelingssysteem van Limburg.net waarbij één afvalwagen op dezelfde dag tot drie verschillende afvalsoorten ophaalt. Momenteel rijdt er voor elke afvalsoort een aparte ophaalwagen rond. Na 1 januari 2022 haalt één ophaalwagen op hetzelfde moment bijna al het afval op.  Zo is er minder verkeer op de baan en minder uitstoot van fijnstof en CO2. Bovendien kan er meer afval gerecycleerd worden omdat we beter gaan sorteren. Tot slot is het ook gebruiksvriendelijker, alles wordt op één dag opgehaald. Luc Wouters, voorzitter van Limburg.net licht toe: “Een nieuw inzamelsysteem vergt een inspanning van alle inwoners, daar zijn we ons volledig van bewust. Maar we merkten het al tijdens de proefprojecten: na een tijdje zijn de mensen het gewoon en meestal erg tevreden. Ik denk dat Limburg en Diest helemaal klaar zijn voor Optimo.”

Wat verandert er met Optimo?
Vanaf 1 januari 2022 haalt Limburg.net bij elke ophaling tot drie afvalsoorten tegelijk op. Elke afvalsoort heeft zijn eigen kleur zak. Met de ophaling van pmd (blauwe zak) en huisvuil (grijze zak) zijn de inwoners van de betrokken gemeenten al vertrouwd. Vanaf januari wordt daar een extra afvalsoort aan toegevoegd. Tweewekelijks kunnen gezinnen ook textiel (oranje zak) aanbieden, allemaal op dezelfde dag. Elke afvalsoort heeft zijn eigen kleur zak om achteraf het afval automatisch op kleur te kunnen uitsorteren. Ook de ophaaldag kan veranderen. Alle informatie zal te vinden zijn in de afvalkalender die eind december in de bus valt.

Wat verandert er niet?

Aan de ophaling van grofvuil en papier en karton verandert niets. Deze afvalsoorten zijn te zwaar voor de afvalzakken en kunnen dus niet mee met de Optimo-wagen. Ook de ophaling van gft blijft ongewijzigd. Daarnaast blijven ook de textielcontainers en glasbollen bestaan. In enkele gemeenten wordt glas aan huis opgehaald, ook dat verandert niet.

Meer weten over Optimo?
Wenst u meer informatie over de overgang naar Optimo? Raadpleeg de website van Limburg.net/optimo en lees alles over de veranderingen in uw gemeente.