En reikt handvaten aan die durf en zelfvertrouwen geven om anderen te helpen

Rode Kruis-Vlaanderen lanceert vandaag een nieuwe gratis app die mensen, met concrete tips en uitleg, meer durf en zelfvertrouwen geeft om anderen in de buurt te helpen met psychische problemen. Zeker nu de coronacrisis weer volop piekt en de situatie nog harder weegt op het mentale welzijn van heel veel mensen, is de nood aan een ‘houvast’ – meteen ook de naam van de app – zeer hoog. Het idee is dat iedereen – ook als je een leek bent – een ander kan helpen en zo kan voorkomen dat milde problemen erger worden. De app ‘Houvast’ kan je downloaden in de appstore of via www.rodekruis.be/ehbp.

De cijfers zijn ongemeen hard: bijna 1 op 3 Vlamingen geeft aan niet goed in hun vel te zitten en de kans dat een Vlaming tijdens zijn of haar leven een psychische stoornis doormaakt is bijna 1 op 4. Uit recent onderzoek van Sciensano blijkt dat angst- en depressieve stoornissen toenemen tijdens de coronacrisis en dat 30% van de bevolking zich maar zwak sociaal ondersteund voelt door hun omgeving. Deze enquêtes tonen aan dat nog véél meer mensen het psychisch erg moeilijk hebben ten gevolge van de coronacrisis en hulp nodig hebben. De Houvast-app van Rode Kruis-Vlaanderen is erop gericht de sociale steun vanuit de omgeving te versterken, zowel bij milde klachten als bij angststoornissen, depressie en zelfmoordgedachten. Het is niet de zoveelste feelgood app, maar wel een onderbouwd instrument dat durf en zelfvertrouwen geeft om anderen te helpen en dat in die zin zelfs levensreddend kan zijn.

App maakt helpen gemakkelijker
“We weten dat er heel wat drempels ervaren worden als het aankomt op het helpen van anderen die het psychisch moeilijk hebben”, zegt Sarah Verlinden psychologe bij Rode Kruis-Vlaanderen. “Alleen al het gesprek aangaan bijvoorbeeld, is niet evident. Onze app speelt daarop in door heel actiegerichte handvaten aan te reiken en letterlijk een ‘houvast’ te bieden zodat je ook als leek in staat bent om signalen te herkennen, het gesprek aan te gaan, … én voldoende zelfvertrouwen krijgt om eerst hulp bij psychische problemen toe te dienen.” Die eerste hulp bieden is belangrijk en kan al voldoende zijn om te voorkomen dat milde problemen ernstiger worden. Omdat eerste hulp niet altijd volstaat, vertelt de Houvast-app je ook wanneer, hoe en naar welke organisaties je een persoon met psychische problemen kan doorverwijzen voor verdere hulp. Tenslotte heeft de app ook aandacht voor hoe je voor jezelf zorgt tijdens dit hele proces en hoe je zelf omgaat met gebeurtenissen die jij als schokkend ervaart. “Het zelfzorgluik is een belangrijk onderdeel van de app. Je kan immers maar goed voor iemand anders zorgen als je zelf oké bent”, vertelt Sarah Verlinden.