De prachtige omgeving van de beschermde landschappen van Kuttekoven en de Abdijsite van Kolen en de Kolenberg in topconditie houden is niet altijd eenvoudig. Daarom laat de stad Borgloon op dit moment door ontwerpbureau OMGEVING een beheersplan opmaken voor deze beschermde landschappen. Dit plan opent een hoop kansen en mogelijkheden om het landschap terug te versterken.
Eigenaars of gebruikers van een of meer percelen grond in deze omgeving kunnen hierdoor subsidies bekomen voor onderhoud en werken in het landschap.
Wat is er zo speciaal aan dit landschap?
De erfgoedwaarden van het gebied zitten in de unieke combinatie van grotere domeinen, kastelen/klooster, (historische) hoeves, de oude spoorlijn, hoogstamboomgaarden en een historisch land(bouw)gebruik binnen een zeer reliëfrijk kader. Dit landschap werd verder gevormd door de mens en blijft onder impuls van haar bewoners, gebruikers en bezoekers continu veranderen. De specifieke eigenheid van het landschap willen we echter niet verloren laten gaan.
Het erfgoedbeheersplan
Een erfgoedbeheersplan omvat een duidelijke visie over het beheer van het beschermde erfgoed voor een periode van 24 jaar. Het geeft weer waar je naartoe wil met het erfgoed en welke werkzaamheden er nodig zijn om de typische kenmerken in stand te houden én te versterken. Het plan houdt zowel rekening met de erfgoedwaarden, als met de actuele en toekomstige noden van het landschap.
Het is belangrijk dat we ook van de eigenaars of gebruikers van gronden in dit gebied horen hoe zij over het beheer van het gebied of hun eigendom denken. Wat zijn hun toekomstplannen? Welke knelpunten ervaren zij op dit moment … ? Hoe meer we van hen te horen krijgen, hoe meer het een plan op maat wordt van de inwoners en gebruikers.
Subsidies landschapswerken
Vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed wordt een financiële ondersteuning voorzien voor landschapswerken in een beschermd landschap. Bij een goedgekeurd beheersplan kan men 40% van de kosten via een premie of belastingvermindering recupereren voor werken die in dat beheersplan opgenomen zijn. Daarom laat de stad Borgloon momenteel dit plan opmaken en contacteren ze eigenaars en gebruikers om hun ideeën te horen en indien mogelijk in het plan op te nemen.
Infozuilen
Dit alles roept waarschijnlijk ook wel wat vragen op. Daarom zullen er de komende weken op verschillende locaties in de beschermde landschappen infozuilen verschijnen waar men meer informatie
over de beheersplannen terugvindt. Zo willen we ook de toevallige passanten, wandelaars en fietsers informeren en vragen of het beheer anders of beter kan.
Meer info?
De medewerkers van het Regionaal landschap helpen je graag verder met je vragen of bemerkingen.
Stuur je vragen of ideeën naar tine.rijvers@rlhv.be. Op woensdag- en vrijdagnamiddag kan je in april ook telefonisch contact opnemen tussen 13.00 en 17.00 u. op het nr. 011 24 91 58.
Meer info over de beheersplannen kan je ook terugvinden op www.rlhv.be.