Belgerinkel aan het stadhuis op een zondagmorgen

Algemeen

Fietsersbond Sint-Truiden plaatste zondagvoormiddag een ‘Ghost bike’ als symbool voor alle verongelukte fietsers in onze samenleving sinds de start van het nieuwe schooljaar.

“Sint-Truiden bleef gelukkig gespaard. Maar vergis je niet, deze tragische ongevallen konden ook hebben plaatsgevonden op de Speelhoflaan, Diestersteenweg of Naamsevest”, aldus de Sint-Truidense Fietsersbond.

“Ondanks enkele goede initiatieven, zoals schoolstraten en Route2School, komt de omschakeling naar een veilige fietsomgeving naar school en werk te traag op gang. De Fietsersbond roept het stadsbestuur daarom met aandrang op om op korte termijn effectieve maatregelen in te voeren. Ook wij allen als weggebruiker dragen een verantwoordelijkheid. Automobilist, fietser & voetganger, laten we elkaar respecteren”, vraagt de Fietsersbond. En om de aandacht te vragen voor de problemen werd er een ‘ghost bike’ aan het stadhuis op de Grote Markt geplaatst, gevolgd door een minuut stilte en een minuut belgerinkel!

 De Fietsersbond vindt dat veilig fietsen zou een grondrecht zou moeten zijn. Fietsdoden zijn niet het gevolg van een ongeval. Zij zijn het resultaat van een vastgeroest systeem. Verander het systeem en zorg dat iedereen veilig van huis naar school en werk kan fietsen.

De Fietsersbond vraagt om snelheid te maken in het fietsbeleid:

  • Voer snel effectieve maatregelen in die de fietsveiligheid bevorderen. Venstertijden voor zwaar vervoer in de schoolomgevingen zijn een perfecte aanpassing die geen grote kosten met zich meebrengen. Wacht daar niet langer op.
  • Maak van fietsveiligheid een prioriteit bij de lokale politie. Zorg voor handhaving van de wegcode, met grote aandacht voor snelheidscontroles in zone 30, fietsstraten en de 1 m afstand bij het inhalen van fietsers. Ook hier geen grote financiële investeringen, maar op het terrein zal het heel voelbaar zijn. Wacht daar niet langer op.
  • De verhoogde budgetten voor fietsveiligheid moeten snel ingezet worden. De plaatsen waar fietsers niet veilig kunnen fietsen, zijn gekend. Voer hier nu de nieuwe plannen uit. Wacht daar niet langer op.
  • Werk samen met alle betrokken partijen. Rem projecten niet langer af omdat oude regels en procedures de fiets nog niet centraal zetten. Wees creatief, verander desnoods die regels. Vertrek daarbij vanuit veilig fietsen en werk vooral samen, over alle administraties heen, met ondersteuning van lokaal beleid, politie en gewestelijk beleid
  • Verbreed alle fietssuggestiestroken van 1,5 m naar 2 m. Fietssuggestiestroken zijn wat ze zijn, maak ze breder zodat ze nog meer opvallen. Het kost opnieuw niet veel en het kan bijdragen om de veiligheid te verbeteren.

“We zijn geschokt en boos dat dit anno 2020 nog steeds niet het normaal is. Daarom vandaag dit signaal, deze minuut belgerinkel, deze groepen mensen op de been. Hiermee richten wij ons niet zozeer tegen bepaalde politici, maar roepen wij iedereen op om zijn/haar steentje bij te dragen waar het kan. Werk mee, voor alle slachtoffers van een systeemfout die veel te lang in stand gehouden wordt”, besluit de Fietsersbond.

Geen reacties

Deel jouw reactie met de bezoekers van Truiensnieuws.be

Algemeen
Haspengouws fruit voor Belgische koning

Het is al decennia de gewoonte dat de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie op het einde van de hardfruitoogst een korf appelen en peren aan de koninklijke familie aanbieden. Dat liep dit jaar wel wat anders. De diensten van de koning hadden dergelijke audiënties wegens …

Algemeen
Is men de Groenmarkt al naar de kl…. aan het helpen?

Het feestgedruis van de opening raast nog door onze hoofden, en met fierheid wandelen we over onze vernieuwd Groenmarkt. Maar blijkbaar niet iedereen. De stad investeerde heel wat geld in de vernieuwing van de Groenmarkt, volgens sommigen te veel, maar dat laten we in het midden. Over het resultaat is …

Algemeen
Het is niet de eerste keer dat deze zaal in opspraak komt

Burgemeester Kristof Pirard reageert op de taferelen die zich in zijn gemeente Heers afspeelden “Boos en vol afschuw kijk ik naar deze beelden. Beelden die duidelijk tonen dat er nog steeds mensen zijn die het niet zo nauw nemen met de opgelegde regels, voor ieders gezondheid. En juist nu, dit …