Het lokaal bestuur Sint-Truiden heeft op vraag van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, op verschillende locaties onderzoek laten doen naar eventuele PFAS-vervuiling. De meetlocaties bevinden zich ter hoogte van de Melsterbeek, de grootste waterloop van Sint-Truiden, en het stort van Melveren. De resultaten zijn binnen en de recente metingen leren dat de PFAS-waarden voor de Melsterbeek, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts, voor zowel het slib als het water, geruststellend zijn en de toetsingsnorm niet overschrijden. De chemische stof PFAS tekent zich wel af in enkele staalnames van het grondwater onder het stort van Melveren. Er zullen bijkomende metingen gebeuren om de omvang te bepalen.

Op vraag van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft het lokaal bestuur van Sint-Truiden metingen laten uitvoeren op en rond het stort van Melveren en de Melsterbeek. Hierbij werd ook gepeild naar PFOS/PFAS-waarden. Sinds het nieuws over de PFOS-vervuiling door de 3M-fabriek in Zwijndrecht staat onderzoek naar PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) en PFAS (perfluoralkylstoffen, de ruimere groep van producten) in heel Vlaanderen hoog op de agenda. PFAS werden in diverse producten en productieprocessen gebruikt. Onder andere bij verchroming, bij de productie van inkten, vernissen, wassen, brandblusschuim, schoonmaakmiddelen, coatings, smeermiddelen, water- en olie-afstotende middelen voor leer, papier en textiel.

Van 1958 tot 1983 werd huishoudelijk afval gestort in Melveren. In drie van de elf peilbuizen op zes meter onder het maaiveld op het stort zelf, zijn er nu PFAS-waarden waargenomen. Maandagmiddag is OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, op de hoogte gebracht. Langs die weg wordt ook het Agentschap Zorg en Gezondheid ingelicht.

“We nemen geen enkel risico en laten bijkomende metingen uitvoeren. De resultaten daarvan zullen ons eind volgende week al bereiken”, vertelt scheppen van Leefmilieu en Natuur Nina Kvikvinia. “De deskundigenorganisaties OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid zullen het lokaal bestuur Sint-Truiden bijstaan met deskundig advies en de onderzoeken mee opvolgen. Ook zal het Agentschap Zorg en Gezondheid nagaan of er aanleiding is om onmiddellijke ‘no-regret’-maatregelen te nemen voor de bevolking.  Gezien het gaat om een plaatselijke verhoging, de lokalisatie op een diepte van zes meter en het feit dat de verontreiniging niet in de beek terug te vinden is, is geruststellend maar ik wil en zal geen enkel risico nemen.”