Vrij recent heeft de Stad Zoutleeuw, de dienst welzijn opgericht. Bedoeling is om een snelle mobiele sociale equipe te hebben en direct te kunnen inspelen op de behoeften van de bevolking.

De dienst welzijn biedt ondersteuning en hulp aan de gezinnen, verwijst door naar de juiste dienstverlening, contacteert andere dienstverleners en speelt in op de sociale behoeften van de gemeenschap. Momenteel volgt de dienst welzijn ook de covid en lokale tracing op in de gemeente.

U kan de dienst welzijn dagelijks, van dinsdag tot zaterdag, contacteren op het nummer 011 94 90 15 of via mail: carine.sheeren@zoutleeuw.be.

Een nieuw initiatief is de oprichting van “de vergeet-mij-nietjes”. In deze moeilijke tijden hebben mensen te weinig sociale contacten en ze zijn vaak eenzaam. Wij vragen aan alle Leeuwenaars, jong en oud, om wekelijks, 1 of 2 dezelfde personen op te bellen en een fijne babbel te hebben. Deze personen contacteren op hun beurt weer 1 of 2 andere personen. Op deze manier wordt er een netwerk gecreëerd dat de eenzaamheid tegengaat en de samenhorigheid van de gemeenschap versterkt.

Iedereen die zich engageert voor deze samenwerking, kan zich aanmelden bij Carine ’s Heeren van de dienst welzijn.

Jaarlijks zal er ook een gezellig samenzijn georganiseerd worden voor de leden van “de-vergeet-mij-nietjes”.

Wij hopen op jullie enthousiaste medewerking en zijn jullie daar heel dankbaar voor.