Door de gemeente Gingelom wordt al enkele jaren bij de bevoegde instanties aangedrongen op het nemen van concrete acties om de verkeersveiligheid te verhogen op de drie gewestwegen die onze gemeente doorkruisen.

Op deze wegen vonden in het verleden spijtig genoeg enkele zware ongevallen met dodelijke afloop plaats. Vandaar dat wij via onze mobiliteitsdienst al jaren vragende partij zijn voor structurele ingrepen (o.a onbemande snelheidscamera’s) op deze gewestwegen. Maar tot op heden bleek dat om verschillende redenen niet haalbaar.
De gemeente Gingelom was dan ook zeer aangenaam verrast toen in de loop van 2020 de vraag ontvangen werd van het Agentschap Wegen en Verkeer of snelheidscontroles op deze locaties nog steeds wenselijk zijn.
We zijn zeer verheugd te vernemen dat er werd ingegaan op ons voorstel en dat er trajectcontroles zullen worden geïnstalleerd op de volgende drie gewestwegen:
– N765 (Montenakenstraat)
– N755 (Hoogstraat-Abdijstraat)
– N789 (Borgwormsesteenweg)

Het is het streven van het Agentschap Wegen en Verkeer om deze trajectcontroles in 2021 te plaatsen. De gemeente is er van overtuigd dat deze trajectcontroles zullen bijdragen tot een verhogen van de verkeersveiligheid op deze gewestwegen.