Het verschil tussen “te gebruiken tot” en “ten minste houdbaar tot” blijft onduidelijk voor Belgische consumenten. Daarom stemt de Kamer binnenkort over een wetsvoorstel om de etikettering te vereenvoudigen.

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers ligt een  wetsvoorstel op tafel om de houdbaarheidsdata van voeding duidelijker en eenvoudiger aan te duiden. In de commissie Economie van de Kamer vond het voorstel een meerderheid, maar nu is het aan de federale regering om een Europees akkoord te vinden.

Volgens het voorstel moeten producten die een lange of zelfs onbeperkte houdbaarheid hebben geen verplichte houdbaarheidsdatum meer op de verpakking hebben. Zo zou er minder verwarring ontstaan en zullen consumenten hopelijk minder voedsel weggooien. Een gemiddelde Vlaming jaarlijks gooit tussen de 15 en 23 kilo bruikbaar voedsel weg, goed voor zo’n 300 euro per jaar verspild door een gezin van vier personen.

De lijst met voedingsproducten zonder houdbaarheidsdatum moet worden uitgebreid, volgens het wetsvoorstel. Zo zouden ook rijst, koffie en speciaalbieren niet langer van een datum worden voorzien. Eenzelfde oproep klonk eerder al in Nederland en Duitsland. Ook stelt het wetsontwerp voor om een generieke aanduiding ‘lang houdbaar’ te introduceren in plaats van ‘ten minste houdbaar tot’.