Gemakkelijk hebben chauffeurs het niet als ze door Zepperen rijden. Het begint in Ordingen met 70 km/uur, het wordt 50 km/uur, weer 70, opnieuw 50 om dan terug 70 te worden alvorens je in Kortenbos bent. En ondanks herhaalde vragen om toch enige uniformiteit in de snelheidsregels te brengen, blijven de Drie Gezusterstraat, Zepperen-Dorp, de Eynestraat, de Dekkenstraat en de Stippelstraat bezaaid met snelheidsborden!

En dat loont! Van de 288 gecontroleerde voertuigen in Zepperen-Dorp reden er 93 te snel, dat is één op drie (32 procent). Zij mogen zich binnenkort aan een vriendelijke uitnodiging om te betalen verwachten. Dat aantal is zelfs groter dan op de Borgwormsesteenweg en de Diestersteenweg.

Daarnaast kregen 7 chauffeurs een proces-verbaal voor allerlei inbreuken zoals niet-verzekerd, niet -ingeschreven, geen keuring, geen rijbewijs. En 15 chauffeurs mochten dadelijk hun bankkaart bijhalen om onmiddellijk te betalen. Hiervan waren er niet minder dan 11 die hun veiligheidsgordel niet aan hadden, reden onder invloed en het kind niet veilig vastgemaakt hadden. Een chauffeur raakte zijn rijbewijs onmiddellijk kwijt wegens te zat.