Met spijt in het hart moest de Kerk deze feestelijke vieringen uitstellen tot na de zomervakantie. Corona, je weet wel. Nu zijn deze vieringen uiteindelijk toch kunnen doorgaan, en TruiensNieuws wenst alle vormelingen en eerste communicanten proficiat en gunnen hen misschien een heel groot feest als de grote mensen corona bedwongen hebben.

Overal in ons landje moesten kleine en grote bijeenkomsten afgelast of uitgesteld worden. Maandag 30 maart was dan ook de beslissing gevallen om alle vieringen van de eerste communie en het vormsel uit te stellen naar het nieuwe werkjaar. Een beslissing die genomen werd met spijt in het hart, maar ook met hoop: de hoop dat we in het najaar dan toch feest zouden kunnen vieren met klein en groot, met heel de familie, en met de parochiegemeenschap.

In de tussentijd bleef het coronavirus voortdurend aanwezig in ons land. En nog steeds gelden er heel wat maatregelen, ook voor het vierend samenkomen in de kerk. Na de veiligheidsraad van 20 augustus konden de bisschoppen groen licht geven voor de vormselvieringen. Ook de vieringen van de eerste communie zijn net iets anders verlopen dan we gewend zijn.

In een wat kortere gebedsviering hebben ze enkele weken geleden hun geloofsbelijdenis vernieuwd en het vormsel ontvangen. En in het najaar 2020 hebben we -samen met de gezinnen- de eerste communie kunnen vieren van heel wat kinderen die ondertussen in het tweede leerjaar zitten. Een dikke proficiat aan al diegenen die in deze bijzondere omstandigheden voor het eerst de communie mochten ontvangen.