We horen de politiekers zeggen dat energie een basisrecht is.

Vier maanden lang gaat de BTW op elektriciteit omlaag van 21% naar 6%. Het sociaal tarief wordt opnieuw verlengd en er komt een verwarmingspremie van 100 euro. Geldt dit voor iedereen? Wanneer gaat dit in voege? In de lente? Leve de federale regering.

Waarom? Zijn er geen andere middelen om tot een degelijk compromis te komen?

Denken we maar eens aan zonne- of windenergie waarbij batterijen opgeladen worden en ganse huishoudens of bedrijven van de nodige elektriciteit en verwarming worden voorzien. Of stappen we over naar maandelijkse vaste huur- of onderhoudssystemen voor zonne- of windenergie? Er bestaan reeds geruime tijd huurformules waarbij de stroomprijs vast ligt voor de komende 20 jaar, zonder indexatie en waarbij de organisatie instaat voor de installatie bij defect.

Kunnen wij onze elektriciteit loskoppelen van het elektriciteitsnet en alles in zelfstandig beheer nemen, zonder terugdraaiende tellers, zonder prosumententarief, of welke vorm van belasting, zou energie dan een basisrecht zijn?

Het milieu vaart er ook goed bij. Uw elektriciteit wordt ter plaatse geproduceerd en… er zou geen energie meer nodig zijn van kerncentrales, biocentrales, … die al dan niet (over)gesubsidieerd worden.

Nutsbedrijven of privébedrijven kunnen dan werkelijk hun functie uitoefenen om gemeentes, wijken, gebouwen, straten, … te voorzien van de nodige faciliteiten.

Gezinnen of bedrijven zouden de mogelijkheid moeten krijgen om volledig onafhankelijk eigen energie op te wekken of gebruik te maken van een gezamenlijke batterij tegen een betaalbare maandelijkse vaste prijs per maand.  Laat ieder zijn huis of bedrijf energieneutraal maken.

Waarom mogen we niet zelf productief zijn?  Subsidies zijn niet nodig, enkel politiekers of verantwoordelijken die durven ja of neen te zeggen tegen de scheefgetrokken situatie.  Wie is er dan nog afhankelijk en wordt er daar rijker van?