Yves Stevens: “Er is perspectief, maar blijf solidair zodat de stappen niet teruggeschroefd moeten worden”. Interfederaal woordvoerder Yves Stevens benadrukte tijdens de persconferentie dat we moeten volhouden, en dat om een goede reden.

“De curve hebben we kunnen afvlakken, nu kunnen we dus overgaan naar een nieuwe fase”, zei hij. “We moeten nog steeds waakzaam zijn in die fase, want geen enkele stap van het vooropgestelde afbouwproces is niet onomkeerbaar. Het blijft zoeken naar moeilijke evenwichten, er zullen effectief stappen teruggeschroefd worden indien dat noodzakelijk is voor de volksgezondheid.”

De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad vrijdagavond bieden perspectief, zei Stevens, “maar dit zal gefaseerd verlopen”. Volgens Stevens mogen we uitkijken naar die vooropgestelde data, enkel indien de situatie gunstig blijft evolueren. “Blijf dus solidair in het respecteren van de huidige maatregelen, want enkel zo zullen we erin slagen deze aanpassingen te realiseren. Verantwoord gedrag bij ieder van ons, onze burgerzin, bepaalt de curve. Ook de komende weken.”

“Het mondmasker wordt hét element van die burgerzin”, zei Van Gucht nog. “Het wordt sterk aangeraden op openbare plaatsen, op andere plaatsen wordt het verplicht. Zoals op school of bij gebruik van het openbaar vervoer. De fysieke afstand respecteren, de handhygiëne en thuisblijven bij de minste ziektesymptomen, die regels blijven op elk moment van toepassing.”