Heb jij het erkenningsformulier voor jouw vereniging al ingevuld? Normaal moest dat voor 1 oktober gebeurd zijn, maar we denken dat de stadsdiensten toch nog even die termijn open houden
Om een beroep te kunnen blijven doen op de nodige ondersteuning van het stadsbestuur, is het belangrijk dat je de erkenningsaanvraag indient bij de stad Sint-Truiden.

Het erkenningsreglement voor verenigingen legt dan ook de volgende basis in ondersteuning:
– ze kunnen gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur tegen een gereduceerd tarief conform het desbetreffende reglement;
– ze kunnen materialen ontlenen via de uitleendienst conform het desbetreffend reglement;
– ze kunnen hun activiteiten op de voorziene stadsinfokanalen promoten onder voorwaarde dat zij hun activiteiten ingeven in de UiTdatabank;
– ze krijgen de mogelijkheid om subsidies te ontvangen via de diverse subsidiereglementen die op de sector betrekking hebben;
– ze kunnen vrijstelling inname openbaar domein bij activiteiten conform het desbetreffend reglement;
– erkende verenigingen die jeugdwerkinitiatieven organiseren conform de regelgeving kunnen fiscale attesten afleveren aan -12 jarigen;
– ze kunnen in de toekomst eventueel gebruik maken van het verenigingendepot; enz

Meer informatie over de procedure en de bepalingen in het reglement vind je hier.

Heb je moeilijkheden bij het invullen van het formulier of ben je niet zeker of je het formulier moet invullen? Neem dan contact op met de contactpersoon van de stadsdienst die de werking van jouw vereniging opvolgt.