Samenwerking Haspengouw – Drie politiezones gaan samenwerken

Algemeen

In november 2019 werd door Prof. Jelle Janssens een haalbaarheidsstudie naar de mogelijke fusie van de politiezones Tongeren – Herstappe, Kanton Borgloon en Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken voorgesteld aan de drie politieraden. Uit deze studie blijkt dat er tussen de drie politiezones heel wat gelijkenissen zijn, maar er werden ook wat verschillen vastgesteld.

Naar aanleiding van dit rapport werden gesprekken opgestart om na te gaan hoe een samenwerking opgestart kan worden. Met het oog op het beëindigen van het protocol dat de politiezone kanton Borgloon had afgesloten met de politiezone LRH werd uitgekeken naar een nieuw protocol van samenwerking met de politiezones Tongeren – Herstappe en Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken.

Na een overleg – op initiatief van de PZ Kanton Borgloon – met de respectievelijke voorzitters en korpschefs van de bovengenoemde politiezones werden een aantal werkgroepen in het leven geroepen om na te gaan of een doorgedreven samenwerking mogelijk was. Al snel bleek dat het mogelijk was om in verschillende operationele en ondersteunende domeinen zoals wederzijdse bijstand, slachtofferbejegening, recherche en ICT samen te werken.  De samenwerking kan genieten van een groot draagvlak bij het personeel van de drie politiezones.

De komende weken dienen nog enkele stappen gezet te worden om een protocol van samenwerking te finaliseren en voor te leggen aan de 3 politieraden voor goedkeuring, maar men kijkt nu al uit naar een vruchtbare samenwerking. Het is de bedoeling om op 1 januari 2021 met deze samenwerking van start te gaan.

Geen reacties

Deel jouw reactie met de bezoekers van Truiensnieuws.be

Algemeen
Is men de Groenmarkt al naar de kl…. aan het helpen?

Het feestgedruis van de opening raast nog door onze hoofden, en met fierheid wandelen we over onze vernieuwd Groenmarkt. Maar blijkbaar niet iedereen. De stad investeerde heel wat geld in de vernieuwing van de Groenmarkt, volgens sommigen te veel, maar dat laten we in het midden. Over het resultaat is …

Algemeen
Het is niet de eerste keer dat deze zaal in opspraak komt

Burgemeester Kristof Pirard reageert op de taferelen die zich in zijn gemeente Heers afspeelden “Boos en vol afschuw kijk ik naar deze beelden. Beelden die duidelijk tonen dat er nog steeds mensen zijn die het niet zo nauw nemen met de opgelegde regels, voor ieders gezondheid. En juist nu, dit …

Algemeen
Fakkeltocht gaat door, maar plaatselijk

Wegens de corona-toestanden was het dit jaar niet mogelijk om onze jaarlijkse Fakkeltocht te organiseren i.s.m. de gemeenten Heers, Gingelom en Sint-Truiden. De afdelingen hebben beslist om ieder hun eigen monumenten te bezoeken om toch de traditie levendig te houden. Hopelijk kunnen we volgend jaar opnieuw onze Fakkeltocht samen met …