Het is intussen glashelder – we hoeven de kranten maar te lezen of de televisie aan te zetten – dat de manier waarop we afval sorteren een enorme impact heeft op het klimaat. In het opvangcentrum proberen ze alvast ons steentje bij te dragen en het restafval zoveel mogelijk te beperken, dit uit respect voor onszelf en voor de natuur. 

In 2019 hebben ze het ecoteam opgricht. Dit ecoteam bestaat uit meerdere gemotiveerde medewerkers die alle milieu-gerelateerde projecten in het opvangcentrum opvolgen. Sommige projecten zijn meer gericht op het investeren in technologie, andere gaan over sensibilisering.

Diverse initiatieven
Onder het motto ‘de natuur is onze vriend en die moeten we koesteren’ hebben ze al heel wat initiatieven genomen. Zo zijn ze gestart met het planten van nieuwe fruitbomen en hebben ze alle medewerkers voorzien van een drinkbus met het oog op het reduceren van de plastiek afvalberg. Maar dat is niet alles.

Het volgend project gaat over afvalsortering. Het is de bedoeling om de bewoners bewust te maken van het belang van goed sorteren. Ze starten met kleine groepen bewoners en aan de hand van visueel materiaal en foto’s zullen ze de selectieve inzameling van afval aan hen uitleggen. Na het proefproject breiden ze dit verder uit naar alle bewoners. Daarnaast gaan ze zich ook blijven focussen op preventie van maatschappelijke overlast in verband met het weggooien van afval op de openbare weg.

Benieuwd naar hun projecten? Volg dan zeker hun facebookpagina!