Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genovevaprocessie uit in Zepperen. Dit jaar was die dus gepland op zondag 7 juni 2020.

Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden, plantages en akkers. “Met spijt in het hart maar hoop voor de toekomst besliste het team Genovevaprocessie om alles te zetten op een editie in 2021, volgend jaar dus, op zondag 30 mei 2021”, meldt Willem Driesen ons. “De huidige omstandigheden geven geen uitzicht op de mogelijkheid om in mei of juni grote evenementen en plechtigheden te laten doorgaan.
Laten we onze patrones dus van thuis uit vragen om Zepperen zoveel mogelijk te beschermen tegen deze pandemie.”
De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zogenaamde Drie Gezusters, samen met Brustem (H. Eutropia) en Rijkel (H. Bertilia). In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van het klooster in Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel, ook de thuishaven van Palm, jaarlijks een Genovevaprocessie uitgaat, waaraan ook Zepperse groepen deelnemen.

In 2006 werd de processie in Zepperen volledig vernieuwd met hulp en de financiële steun van de Erfgoedcel Sint-Truiden. In de vernieuwde processie ligt de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige Genoveva, zoals dat afgebeeld wordt op de wereldberoemde muurschilderingen in de kerk in plaats van op Bijbelse scènes die de vroegere sacramentsprocessie gestalte gaven.

Maar dit jaar dus geen doortocht van de hongerige bevolking van Parijs of of de met blindheid geslagen moeder. Maar wel volgend jaar, op zondag 30 mei 2021, dan vindt de enige grote jaarlijkse processie of toch alleszins de mooiste in onze stad weer plaats.

We laten je graag nog even mee genieten!