De gemeente Gingelom beschikt over tal van mogelijkheden en middelen om kansarme kinderen te ondersteunen zodat zij, net zoals andere kinderen, kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Het fonds voor sociale en culturele participatie zorgt er, samen met het kinderarmoedefonds, voor dat kinderen uit kansarme gezinnen niet lijdzaam langs de zijlijn van de maatschappij moeten toekijken. Door hen financieel te ondersteunen, hoeven zij niet achterop te hinken en krijgen zij dezelfde kansen als hun leeftijdsgenootjes. Dit kan gaan van lidgelden voor sportclubs, de aankoop van sportmaterialen, tussenkomst in schooluitstappen en nog veel meer.

Daarnaast keert de dienst Welzijn ook de septembertoelage uit aan gezinnen met een laag inkomen. Dit is een tussenkomst in de hoge schoolkosten, die vaak een zware last betekenen voor heel wat mensen.

Maar de dienst Welzijn zorgt niet enkel voor financiële ondersteuning. Kansarme kinderen kunnen huiswerkbegeleiding krijgen van vrijwilligers.

Wie het echt moeilijk heeft, kan een beroep doen op gezinsondersteuning. Een speciaal opgeleide gezinsverzorgster komt dan niet alleen een handje helpen in het huishouden, maar heeft daarbij ook speciale aandacht voor de begeleiding van de kinderen in het gezin.