Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kent een premie van 3,3 miljoen euro toe voor de restauratie van het Speelhof in Sint-Truiden. “Ik ben verheugd dat de monumenten op de site een opknapbeurt krijgen zodat toekomstige generaties er ook van kunnen genieten”, laat minister Diependaele weten.

“De restauratie van het Speelhof kadert in een innovatieve herbestemming waarbij de totaliteit van het historische complex een waardevolle en duurzame invulling krijgt. De stad zorgt ervoor dat ‘het Speelhof van de abten’, een Speelhof voor de burgers is en blijft.”

 

Met de herbestemming van het Speelhof zet de stad Sint-Truiden in op een gepaste invulling van de site. Nieuwe functies zullen aansluiten bij de historische waarden en betekenis van de site, en maken het erfgoed voor een breed publiek toegankelijk. Naast de opwaardering van de cultuurhistorische waarde van de site, wordt met deze herbestemming ook ingezet op de brede maatschappelijke context. Toerisme, horeca, ontspanning en educatie moeten van het Speelhof en zijn landschappelijke omgeving een nieuwe attractiepool maken. De stad Sint-Truiden zet met dit project volop in op een integrale en geïntegreerde erfgoedzorg, waar monumenten, landschappen, ruimtelijke ordening, natuur, toerisme en cultuur hand in hand gaan.

 

Sint-Truiden is een prachtige monumentenstad. Het zaadje daarvoor werd al in 650 geplant toen Trudo, een Frankische edelman, er een abdij bouwde. Het Speelhof werd in de 16de eeuw ingericht als buitenverblijf voor de abten van de abdij. Vandaag is het een openbaar domein en wordt het nog altijd intensief gebruikt in zijn oorspronkelijke functie als ‘hof de plaisance’ net buiten de stad. Je kan er bijvoorbeeld wandelen, joggen, spelen, fietsen, de unieke rozentuin bezoeken of een terrasje doen”, laat Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele weten.

Meer concreet zullen er in het kasteel speeltoestellen komen te staan en de gebouwen rondom krijgen ook een nieuwe invulling zoals een streekproductenwinkel met sociale tewerkstelling, een nieuwe horecaruimte, een congres- en polyvalente zaal, kostprijs 9 miljoen euro waarvan 5,7 miljoen uit de stadskas.

De werken starten in 2021 en tegen 2024 moet alles klaar zijn.