Gisteren trok Ivo Breesch op wandel in ‘Het Vinne’ (Zoutleeuw). Zijn tocht leverde een schat aan informatie op. En mooie plaatjes, waarvoor onze dank!

In juli 2019 begonnen de saneringswerken (leegpompen van het meer) die in het voorjaar 2020 zouden afgerond zijn maar vertraging opliepen. De nieuwe einddatum is maart 2021 waarna men het gebied terug onder water laat lopen. In het voorjaar 2022, tegen dat het nieuwe broedseizoen begint, zou het meer terug in orde zijn.

Blijkbaar werd niet enkel de bodem gesaneerd want tot onze verbazing zagen we dat achteraan ook een deel van het bos werd gerooid.

In het centrale deel van het leeggepompte meer staat nog water in enkele grachten en plassen en hier zagen we nijlganzen, wilde eenden en vooral grauwe ganzen. De grauwe gans is een grote watervogel die de voorvader is van de tamme witte boerengans. Dit was tot in 2019 de meest voorkomende ganzensoort in het Vinne.

Vogelkijkhut
Achteraan is een nieuwe vogelkijkhut in de maak want de vorige was aan vervanging toe. De andere kijkhut (aan de voorzijde) met lange houten toegangsbrug werd ook afgebroken maar zal niet heropgebouwd worden. Die tweede hut miste immers haar doel want werd vooral gebruikt voor fotoreportages van huwelijkskoppels & communicanten en verstoorde zo de fauna.

Als wandelgebied is het Vinne momenteel minder interessant, zeker voor wandelaars die deze zone niet kennen. Door de werkzaamheden is het plaatselijk erg modderig en zijn op werkdagen gedeelten van het grootste wandelpad afgesloten. Mits wat uitkijken en zoeken kan men toch nog altijd volledig rond het meer wandelen.

Bomenkap
“Tot onze verbazing zagen we dat niet enkel de bodem van het meer gesaneerd werd maar dat achteraan (oostzijde) ook honderden bomen gekapt werden en een reuzeberg versnipperd hout werd aangelegd. Om het fijne hiervan te weten gingen wij daarna de domeinbeheerder opzoeken. De domeinbeheerder toonde een imposant beheersplan en deelde mee dat deze houtkap hoofdzakelijk betrekking heeft op resterende, oude populieren die indertijd door de eigenaar (voor de productie van lucifers) waren aangeplant. De resterende inheemse bomen daartussen blijven behouden. Dit noemt men niet ontbossing en in deze zone zal men de natuur weer haar gang laten gaan. Ik vernam ook dat men in het meer enkele eilandjes zal aanleggen waarop bomen zullen geplant worden”; aldus Ivo Breesch.