Het Truiense koppel Marjolein en Sanne verwachten een kindje. Maar dat zal na de geboorte niet gedomicilieerd kunnen worden op het adres van hun appartement. Net als Sanne zelf overigens die er later is komen wonen en op de stad te horen kreeg dat ze er slechts voorlopig kon worden ingeschreven. De oorzaak? Marjolein kocht de woonst in 2015 maar de vergunning bleek twee jaar later niet in orde te zijn. Advocaatkosten, boetes, regulariseringen,…het koppel zit in zak en as.

In 2015 kocht Marjolein Hendricx (foto) een appartement aan de Truiense Vissegatstraat voor 129.000 euro. Ze deed dat met de hulp van vastgoedkantoor Immoforum. Er werd een verkoopakte opgesteld en een notaris ging na bij de stad Sint-Truiden of er geen stedenbouwkundig misdrijf was vastgesteld of een ander probleem met de vergunning. Twee jaar later kreeg Marjolein te horen dat hun gekochte appartement niet juist is vergund. “Daardoor kan straks ons zoontje niet officieel gedomicilieerd worden op ons thuisadres”, vertelt Marjolein. “Er blijkt iets mis te zijn met de vergunning. Niemand heeft mij daar ooit op gewezen. Ik heb mijn domicilie op dit adres kunnen zetten en er werden daar in 2015 door de stad ook helemaal geen vragen over gesteld.”

Als haar partner Sanne in 2017 bij haar wil intrekken gaan de poppetjes aan het dansen. Marjolein legt uit: “Sanne kreeg bij haar inschrijving in het administratief centrum van Sint-Truiden te horen dat ze slechts een voorlopig domicilie op het adres kreeg omdat er problemen zijn met de vergunning van het gebouw. Het grootste probleem bleek het dakappartement bovenaan. Dat is blijkbaar zonder vergunning gebouwd en is niet in regel met de huidige bouwschriften.”

De vroegere eigenaar heeft het woonhuis in de Vissengatstraat in 2005 omgezet naar appartementen. Marjolein: “En daarover zijn er geen plannen terug te vinden, en in de basisakte van de notaris wordt niet eens verwezen naar een vergunning. Bovendien moet de bestaande toestand afgetoetst worden aan de voorschriften van het vernieuwde Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Veemarkt. De enige oplossing is een regularisatieaanvraag voor het hele gebouw.”

Gevangen

Sanne en Marjolein voelen zich de gevangenen van hun eigen appartement. “Ik ben hoogzwanger,” zegt Marjolein. “Er is hier maar één slaapkamer. We zouden dit appartement willen verkopen, maar dat is nu praktisch onmogelijk. We hebben pas een ivf-behandeling betaald. Voorlopig kunnen we hier dus niet weg. Nochtans is deze buurt een goudmijntje volgens makelaars. Achter ons gebouw wordt de Veemarkt onthard om er een groene oase van te maken.”

Het koppel gaat nu in gesprek met de andere bewoners. “De eigenaar van de studio zou zijn pand in orde moeten brengen met de bouwvoorschriften. Daarna kunnen we met alle bewoners samen met een architect een plan laten maken voor een regularisatieaanvraag. Die kost ons 5.000 euro per persoon. Er wacht ons ook een boete van 30.000 euro voor drie ontbrekende parkeerplaatsen, want er is geen ruimte voor parking. Als de stad het heel hard speelt, moet er ook een brandtrap komen van 10.000 euro. Maar het ergste is dat we een zoontje verwachten dat we niet juist kunnen domiciliëren.”

Marjolein en Sanne zijn teleurgesteld over het werk van Immoforum. “Je gaat naar zo’n kantoor omdat je hoopt dat zij de kennis in huis hebben om je te begeleiden in één van de belangrijkste aankopen in je leven”, zegt Marjolein. “Ik weet niet of ze gelogen hebben, maar ze hebben ons wel een appartement verkocht zonder vergunning. Dat hadden ze moeten weten. Ze zijn volgens ons in de fout gegaan.”

Regulariseren

“Zowel in de basisakte van de notaris als in het document dat we van de stad kregen van de dienst stedenbouw werd geen enkel probleem gemeld”, reageert Jelle Engelbosch van het toenmalige Immoforum. “Je betaalt er 65 euro voor, maar onderaan staat te lezen dat het gemeentebestuur niet verantwoordelijk is voor de juistheid en de volledigheid van de informatie. Het is pas nadat het koppel het zelf meldde dat het duidelijk werd dat er een probleem was met de indeling van het appartement. Het is niet eens zeker dat de verkoper zelf op de hoogte was van die problemen. Ik begrijp de ergernis, maar de fout zit bij de basisakte en bij de stad.”

Daar willen ze het dossier alvast aanpakken. “Als stad zijn we niet altijd op de hoogte van de feitelijke toestand van een pand en mogelijke overtredingen. We willen het dossier van het koppel positief ondersteunen en een overleg organiseren tussen de verschillende bewoners en eigenaars”, zegt Ann Steegmans, manager Planning en Vergunning van Sint-Truiden. “We deden dit ook in soortgelijke dossiers waarbij de gesprekken hebben geleid tot een effectieve vergunningsaanvraag. Zodra de eigenaars een regularisatiedossier indienen, kan er groen licht komen na een gerichte beoordeling door het college van burgemeester en schepenen.”

Foto © TruiensNieuws