De coronacrisis zet vrouwenrechten overal in Europa sterk onder druk. Door de quarantainemaatregelen maakt het aantal gevallen van huiselijk geweld een steile opmars. Europees Parlementslid Hilde Vautmans, lid van de Commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid, trekt aan de Europese alarmbel. “Voor vele vrouwen in Europa is quarantaine de hel”, zegt Vautmans

Europees Parlementslid Hilde Vautmans, lid van de Commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid (Renew Europe, Open Vld): “Deze Covid-19-pandemie heeft een enorme impact op vrouwen. Volgens cijfers van de OESO is zeventig procent van de gezondheidswerkers vrouw, wordt het overgrote deel van de huishoudelijke taken —waaronder nu ook het onderwijs van de kinderen— nog steeds door vrouwen uitgevoerd en zal de economische crisis vrouwen veel harder treffen dan mannen. Ook de reproductieve rechten van de vrouwen staan onder druk, nu in sommige Europese landen amper nog artsen beschikbaar zijn om een abortus uit te uitvoeren of  om anticonceptiemiddelen voor te voorschrijven. Toch maak ik mij het meeste zorgen over de slachtoffers van partnergeweld. Zij zitten net als iedereen teruggetrokken thuis, maar wel in de aanwezigheid van een agressieve vriend of echtgenoot. We mogen deze vrouwen niet in de steek laten.”

Uit recente cijfers blijkt dat huiselijk geweld tegen vrouwen in verschillende Europese landen met een derde is toegenomen sinds het invoeren van de quarantainemaatregelen. Voor België is het nog wachten op officiële cijfers, maar hulplijn 1712 berichtte al dat ze het aantal oproepen zagen stijgen met maar liefst zeventig procent.

Hilde Vautmans wil actie zien op Europees niveau: “Voor vele vrouwen in Europa is quarantaine de hel. Crisis of niet, we hebben als Unie de plicht om vrouwen te beschermen tegen geweld. Begin vorige maand lanceerde de Europese Commissie haar ambitieuze Strategie voor gendergelijkheid, met huiselijk geweld als één van de belangrijkste werkpunten. Laat ons hier nu niet zomaar op inbinden. Mijn oproep voor Europa is tweeledig. Enerzijds roep ik alle lidstaten op om duidelijk te communiceren over de beschikbare hulplijnen en te voorzien in laagdrempelige alarmmiddelen, zoals mobiele applicaties, sms-berichten en online chathulp. Ook moeten de Europese lidstaten dringend werk maken van een capaciteitsverhoging in de opvangcentra. Anderzijds reken ik op de Europese Commissie om de lidstaten hierbij financieel te ondersteunen en hen te helpen bij een duidelijke communicatie van de hulplijnen naar de burgers toe”.