Vriesweer, sneeuw en ijzel zijn in de winterperiode onvermijdelijk, de strooiwagens rijden daarom uit voor veiligewegen maar niet iedereen vindt dat hij gelijk behandeld wordt en vooral: waarom wordt mijn straat nooit gestrooid? En wij krijgen er dan boze mailtjes over, net alsof wij de strooidiensten bemannen!

Wie strooit waar?
De administratie Wegen en Verkeer strooit op alle gewestwegen zoals Luikersteenweg, Diestersteenweg, Hasseltsesteenweg, Tongersesteenweg, Vliegveldlaan. Zij strooien vaak preventief en baseren zich hierbij op het voorspelde weertype.

Onze stadsdiensten strooien op de gemeentewegen langs vier vaste strooiroutes.
Waar strooien de stadsdiensten? Uit praktische overwegingen (materieel en personeel), maar ook om het milieu niet te erg te belasten, strooien we niet het volledige grondgebied.

Bij hevig vries- of sneeuwweer rijden de zoutstrooiers gelijktijdig uit. Ze vertrekken vanuit de Rellestraat langs vier vaste
routes naar verschillende sectoren. Ze strooien:

  • op de wegen met doorgaand verkeer, bijvoorbeeld Gorsemweg, Halmaalweg, Aalst-Dorp …
  • op de gevaarlijke punten met veel verkeer
  • in de nabijheid van scholen, (grote) instellingen of winkels
  • op gevaarlijke hellingen

De straten in woonwijken worden niet gestrooid. Alleen bij blijvende sneeuwval of vorst met sneeuw strooit het stadsbestuur ook in de wijken. Eerst worden dan de vier routes met prioritaire wegen gestrooid en daarna de overige straten. De strooimachines vertrekken zo snel mogelijk. In bepaalde winterse omstandigheden heeft strooien echter maar effect als het onmiddellijk gebeurt of als er onmiddellijk voldoende verkeer over de bestrooide weg rijdt. Het zout moet zich immers met de sneeuw vermengen.