Op 1 juli 2020 stopte het stadsbestuur van Borgloon met het beheer van het parochiecentrum, gelegen in de Kasteelstraat tegenover de St-Vedastuskerk in Hoepertingen. Dit betekende niet minder dan dat de deuren definitief gesloten werden en er geen activiteiten meer mochten plaatsvinden: geen toneelvoorstellingen meer, geen repetities meer van de fanfare. Voor particulieren en andere verenigingen was het parochiecentrum al enkele jaren niet meer beschikbaar.

De grond werd in 1930 gekocht door de kerkgemeenschap. De parochie Hoepertingen bouwde het centrum met hulp van de bewoners. Dat verliep niet zonder slag of stoot. Er werd gerekend op giften en de middelen werden grotendeels bijeengesprokkeld bij de mensen uit Hoepertingen. De zaal is dus van de bewoners zelf. Het zou zonde zijn om die te slopen en er bouwgronden van te maken.

De Stad Borgloon nam in 2011 de erfpacht over met als doel te investeren om het parochiecentrum te vernieuwen en noodzakelijke werken uit te voeren, die de toenmalige vzw “Parochiecentrum Hoepertingen” niet kon verwezenlijken wegens financiële redenen. Spijtig genoeg moesten ze in Hoepertingen vaststellen dat er sinds die tijd weinig tot niets werd geïnvesteerd in deze accommodatie door de stad Borgloon.

Van oudsher heeft het parochiecentrum een sociale ontmoetingsfunctie. Denken we hierbij bv. aan de toneelvoorstellingen, talloze muziekopvoeringen, schoolfeesten, halteplaats bij wandelingen, vogelshow, eetfestijnen, enz.  In zijn functie als eigenaar bood het Bisdom Hasselt de mogelijkheid aan de dorpsgemeenschap en/of lokale verenigingen om het beheer verder te zetten en het parochiecentrum als ziel van het dorpsleven terug nieuw leven in te blazen. Na overleg met het Bisdom hebben enkele enthousiaste leden van de plaatselijke fanfare Hoop in de Toekomst samen de vzw De Golmeerzouw opgericht.

Zij geloven voor 100 % in een toekomst voor de parochiezaal als sociale ontmoetingsruimte en wensen een initiatief te ontwikkelen voor het behoud en een kleinschalige renovatie van het gebouw om aan de wettelijke bepalingen te blijven voldoen. De vzw De Golmeerzouw kreeg de erfpacht in handen voor de komende 30 jaar. Waarom deze naam ? De Golmeerzouwbeek is een zijbeek van de Herk en loopt door een groot stuk van Hoepertingen. De Parochiezaal staat ook geklasseerd als bouwkundig vastgesteld erfgoed als deel van “Kasteel van Hoepertingen”.

Met eigen middelen werden prioritaire investeringen uitgevoerd. Zo kwam er een nieuwe verwarmingsinstallatie, optimalisatie in functie van brandveiligheid, een opfrisbeurt voor de kleine zaal en een vernieuwing van de toiletten.” Als de verenigingen deze noodingreep niet hadden uitgevoerd, betekende dat het einde van de dorpscultuur. De investeringen lopen al snel op tot 25.000 euro, wat in deze coronatijden niet evident is. Gelukkig kwam er ook steun van sympathisanten. Van de zaalboekingen tot einde maart 2022 zijn al meer dan de helft weer opgezegd, wat zwaar drukt op de inkomsten. Toch kijken de initiatiefnemers vol vertrouwen naar de toekomst.”

“Samen kunnen we er opnieuw een aangename ontmoetingsplek van maken en terug faciliteiten bieden aan de dorpsgenoten en het verenigingsleven voor culturele activiteiten, ontmoetingen of een gezellig samenzijn”, aldus de initiatiefnemers.