Sint-Truiden is de meest kansarme stad van Limburg, zo stellen de Truiense welzijnsinstanties. Ter gelegenheid van de werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober, komen ze in actie op vrijdag 15 oktober op de Grote Markt.

17 oktober is de Werelddag van verzet tegen armoede.
Wereldwijd worden er acties opgezet om extra aandacht te vragen voor alle mensen die in armoede leven.

Ook in Sint-Truiden zijn er heel wat mensen die het moeilijk hebben. Met weinig geld moeten rondkomen, eenzaam zijn, langdurig ziek zijn, … armoede neemt vele vormen aan. Het gevoel er niet bij te horen knaagt aan het zelfbeeld en gaat gepaard met een gevoel van schaamte. Om het taboe rond armoede op te heffen en om armoede in de kijker te zetten doen wij daarom een oproep aan burgers, organisaties, verenigingen,…. om zondag 17 oktober een wit, geknoopt laken uit het raam te hangen.

Op vrijdag 15 oktober voeren verschillende organisaties actie op de grote markt in Sint-Truiden.  Hiermee willen ze stilstaan bij de hoge armoedecijfers in de stad.  Opvallend daarbij zijn de sterk gestegen kinderarmoedecijfers.  Volgens de cijfers van het agentschap opgroeien, het vroegere Kind en Gezin, groeit 21,2 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Sint-Truiden op in kansarmoede. In de stad zelf, dus zonder deelgemeenten, stijgt dit cijfer zelfs tot 29 procent.  Het maakt van Sint-Truiden de meest kansarme stad in Limburg.  Ook andere cijfers staan in het rood. Zo telt Sint-Truiden zo’n 110 dak- of thuislozen en staan er 1316 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning.

” Armoede is leven met 50 euro per week met twee kinderen”

De actie komt er naar aanleiding van de werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober.   “Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij de armoedeproblematiek” stelt Liza Gasparini van de Truiense armoedevereniging Onder Ons. “Armoede zit in de marge en blijft voor het grootste deel verborgen voor de rest van de samenleving. Op deze dag willen we de leefwereld van mensen in armoede zichtbaar maken”.  Zowel politici als het brede publiek worden uitgenodigd om bij een warme tas soep mee te doen aan enkele activiteiten.  Zo maken ze kennis met de problemen die mensen in armoede ervaren.  Daarnaast worden her en der geknoopte witte lakens uitgehangen, als symbool voor het ontsnappen uit armoede en dat het een zaak is van iedereen.

Tegelijk wordt aan de politici gevraagd om werk te maken van een onderbouwd beleid. Sint-Truiden is een solidaire stad en onderneemt al heel wat actie voor mensen in armoede.  De cijfers tonen echter aan dat het niet genoeg is. Vanuit alle welzijnsinstanties vragen we aan de stad om de huidige maatregelen te evalueren en op basis daarvan in dialoog te gaan over bijkomend beleid.

Praktisch:

  • Wanneer? 15 oktober van 10u tot 15u
  • Om 12u gaan we in gesprek met beleidsmakers
  • Plaats: Grote markt Sint-Truiden
  • Contact: