Wim Ceunen, pastoor-deken van Sint-Truiden, meldt ons dag; vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie, de Bisschoppenconferentie van België beslist heeft om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen.

De beslissing gaat in komend weekend (14 & 15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.
Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring. Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd. De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.
De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens. “De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen”, aldus de deken
Kerknet, Cathobel, KTO, KERK & Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen. De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

In de pastorale eenheid Sint-Trudo zullen tot vrijdag 3 april behalve alle liturgische diensten (behalve doopsel, huwelijk en begrafenis) in ieder geval ook volgende activiteiten geschrapt worden:
– vormsel- en eerste communie-catecheses
– ouderavonden eerste communie en vormsel (de ouderavond voor de eerste communie van 31 maart voor de communicanten van nieuw spoor (OLV, Wilderen en Melveren) zal verplaatst worden naar een latere nog niet bekende datum)
– vieringen met naamopgave (worden geannuleerd)
– VastenWoensdagen in de Sint-Gangulfuskerk
– bijeenkomst van het Rita-genootschap op zaterdag 14 april (en ook de Rita-vieringen op donderdagmorgen)
– Taizé-vieringen