De gemeenteraad van Sint-Truiden keurde onlangs 50.000 euro aan subsidies goed voor de Truiense verenigingen en dit op basis van een nieuw fundamentenreglement. Met de subsidie wil het stadsbestuur de verenigingen extra zuurstof geven na een moeilijk jaar. In 2020 werden al diverse ondersteuningsmaatregelen genomen. Zo gaf de stad onder meer een vrijstelling van huurgelden voor verenigingen die gebruik maken van de stedelijke infrastructuur tijdens de corona periode.

Met meer dan 300 verenigingen telt Sint-Truiden een rijk verenigingsleven. De organisaties zijn actief op vlak van sport, cultuur, jeugd, senioren, buurtwerking, noord zuid en nog zoveel meer. Omdat het belang van het verenigingsleven voor het mentaal welzijn van onze stad niet te overschatten valt, heeft het stadsbestuur medio 2020 al enkele ondersteunings-maatregelen uitgewerkt. Elk jaar ontvangen de verenigingen een subsidie op basis van hun werking van het voorbije jaar. Door corona echter zou dit bedrag voor de meesten veel lager liggen dan anders. De verenigingen lagen het voorbije jaar noodgedwongen, geheel of gedeeltelijk, stil. De vorige gemeenteraad besliste om alle verenigingen een subsidie toe te kennen op basis van hun gemiddelde van de 3 jaren voor corona (2017 tot en met 2019).

Het verenigingsleven herademt maar mogelijks zijn er toch nog wat financiële drempels. Die wil het stadsbestuur wegnemen middels een éénmalig fundamentreglement. Dat reglement bepaalt dat Sint-Truidense erkende verenigingen en lokale gevestigde organisaties, die een recreatief of maatschappelijk aanbod in onze stad voorzien en die onder meer niet-commerciële activiteiten ontplooien, die kunnen aantonen dat hun vaste kosten tijdens de COVID-19-pandemie hoger liggen dan eventuele ontvangen subsidies en ontvangsten in kader van COVID-19, een subsidie kunnen aanvragen. Tot 80% van de aangetoonde kosten en tot maximaal 7.000 euro per aanvrager zal dankzij de subsidie vergoed worden.

“Dat is hard nodig” aldus schepen van sport, cultuur, senioren en buurtwerking Jurgen Reniers. “Want al die verenigingen zagen heel wat inkomsten wegvallen van eetdagen of tornooien.  In april beslisten we al dat alle verenigingen die dit corona jaar gebruik maakten van onze infrastructuur vrijgesteld werden van huurgelden. Want ook tijdens corona mocht er door de kinderen vaak indoor gesport worden volgens de geldende protocollen.”

Extra subsidie
“Voor verenigingen voor wie de vaste kosten hoger lagen dan hun ontvangsten tijdens het coronajaar en die dit ook kunnen aantonen werd nu ook een bijkomend reglement goedgekeurd dat het mogelijk maakt dat zij een extra toelage kunnen aanvragen. We hebben een totaal bedrag van 50.000 euro gereserveerd. Als de vragen het beschikbare budget van 50.000 euro overstijgen, worden de subsidiebedragen evenredig verdeeld binnen het beschikbare krediet”, besluit schepen Jurgen Reniers.

Meer info?
https://www.sint-truiden.be/fundamentreglement-ondersteuning-voor-verenigingen