Er staan ontiegelijk veel (veld)kapelletjes, kruisen en gedenktekens op het Loonse grondgebied. Het stadsbestuur wil het onderhoud ervan optimaliseren en lanceert dezer dagen een warme oproep om peter of meter te worden van dit klein historisch erfgoed. “Zo houden we nog beter de authenticiteit van de gemeente in stand”, aldus schepen Jeroen Bellings.

In de voorbije jaren werd met de steun van de provincie Limburg het exterieur van een twaalftal kapellen gerestaureerd. Schepen van Omgeving Jeroen Bellings (Open Vld-Stroop) wil op die lijn voortgaan. “De kapelletjes en andere relicten in het landschap zijn zó typisch voor onze Loonse regio. Die verdienen de nodige aandacht en zorg. Met het nieuwe goedgekeurde subsidiereglement voor het onderhoud van klein historisch niet beschermd erfgoed willen we onze inwoners stimuleren om mee in te staan voor het onderhoud en het beheer van deze waardevolle elementen.”

Om de Lonenaar mee te krijgen in het verhaal lanceert de schepen het ‘peterschap’ waarbij iemand die wil instaan voor het onderhoud van een kapelletje en er kleine herstellingswerken uitvoert een compensatie krijgt. Schepen Bellings legt uit: “Als stad willen we deze peters en meters van klein erfgoed ondersteunen. Eventuele kosten voor verf, materialen en andere benodigdheden kunnen via het subsidiereglement teruggevorderd worden. De inwoners moeten het reglement alleszins niet te eng opvatten en het is vast en zeker niet alleen gericht op die kapelletjes. Het kan ook gaan om monumenten of gedenktekens die bijvoorbeeld werden opgericht ter nagedachtenis van de beide wereldoorlogen.” De schepen van Omgeving heeft een budget klaarliggen van jaarlijks 5000 euro en de materiële en logistieke ondersteuning daar waar nodig. Op het Loonse grondgebied bevinden er zich 25 à 30 kapelletjes, en daarnaast nog een aantal kruisen en andere kleine herdenkingsplaatsen.

Bommershoven bijt de spits af

Ilse en Ronny hebben als eerste de handen uit de mouwen gestoken. Op de fietsroute in de buurt van de Alfonsstraat vlakbij het kasteel stond er al jaren een kapelletje te verkommeren. “We kwamen met onze dochter in haar rolstoel altijd tot hier gewandeld. Toen Myrthe overleed aan corona bleef ik daar tot rust komen en kreeg ik het idee om er voor onze overledenen uit ons dorp een plaatsje te geven.” Ronny vult aan: “Het was erg onderkomen, één en al wildernis. We hebben er verschillende zaterdagen aan gezwoegd. De stad en schepen Bellings hebben ons enorm goed geholpen. Zo werd er een haag omheen geplant, boomschors gestrooid en een zitbank geïnstalleerd. Het wordt nu vaak bezocht door mensen uit het dorp, en ook fietsers en wandelaars komen hier verpozen.”

Schepen Bellings juicht het initiatief toe: “Ik hoop écht dat er een hernieuwde interesse komt voor alles wat er in onze omgeving aan erfgoedobjecten aanwezig is. Ondertussen worden de mogelijkheden verkend over hoe dit principe van ‘peterschap’ in de toekomst kan uitgebreid worden naar bijvoorbeeld een lokaal pleintje of parkje”, besluit Bellings.

Ilse en Ronny engageren zich om de ‘chapel of memories’ in samenwerking met de stad te onderhouden

Dorpsbewoners komen er hun overledenen gedenken

(Foto’s: ©Rudi De Cock)