Vanaf 20 december 2021 zien de boetebrieven die Belgische overtreders ontvangen voor een verkeersovertreding er anders uit. De nieuwe modellen zijn duidelijker, moderner en vooral beter aangepast aan noden van de overtreder. Maar ze worden niet goedkoper!

Europese verkeersovertreders ontvangen deze boetebrieven sinds november 2019. Daarna werden de correctionele boetes in deze nieuwe modellen gegoten. Vanaf vandaag volgen dus ook de verkeersboetes voor Belgische overtreders. Deze veranderingen sluiten mooi aan bij het voornemen om justitie sneller, menselijker en straffer te maken. Dankzij de recente verbeteringen kan elke verkeersovertreder sneller en gemakkelijker de boetebrief lezen en de nodige acties ondernemen.

Via https://justonweb.be/fines kunnen burgers en ondernemingen bovendien onmiddellijk hun boete betalen, betwisten of de verantwoordelijke bestuurder identificeren. Bovendien krijgt elke overtreder via dit platform toegang tot alle digitale functionaliteiten voor het beheer van hun boetes. Op deze manier maakt justitie haar digitale diensten transparanter, gebruiksvriendelijker en toegankelijker.

De nieuwe boetebrieven zien er als volgt uit:

Een onmiddellijke inning voor burgers: raadpleeg hier om een minnelijke schikking voor burgers.