In Lauw werden door het stadsbestuur van Tongeren nieuwe speeltuigen geplaatst, tot groot jolijt van de plaatselijke jeugd!


Patrick Dewael, Burgemeester: “Als stad zetten we jaarlijks in op het realiseren van nieuwe  en het vernieuwen van verouderde speelterreinen.  Buurtbewoners komen in de  speeltuin  samen en geraken met elkaar aan de praat terwijl de kinderen zich uitleven.   Deze sociale kant verhoogt het samenhorigheidsgevoel van de buurt en als stadsbestuur kunnen we dit alleen maar toejuichen.”

An Christiaens, schepen van Jeugd:“Bij de start van het nieuwe jaar kunnen we in Lauw al meteen een nieuw speeltoestel openen. De volgende maanden concentreren we ons op de inrichting van een groene speelzone op de Motten. Daarna komen de projecten op Heuveldal, het speelgroen op Plinius en enkele nieuwe verkavelingen aan de beurt. Jaarlijks  maken we ook middelen vrij voor nazicht en herstellingswerken van de reeds aanwezige toestellen.”

Patrick Jans, schepen van sport:“Op vraag van de bewoners van Lauw werd er gezocht naar een ideale plaats voor de plaatsing van een speeltoestel. In overleg met de dorpsbewoners en de school werd gekozen voor het grasveld aan de voorkant van het schoolgebouw. Door deze centrale ligging kunnen niet alleen de kinderen van het dorp maar ook de schoolkinderen  ervan gebruikmaken. Ook gezinnen die via het fietsroutenetwerk onderweg zijn kunnen er halt houden en een extra pauze nemen.”