De Vlaamse overheid wil een beroep doen op de lokale besturen voor een striktere handhaving van de verplichte quarantaine en het aanpakken van de besmettingshaarden. Hierbij kwam het OCMW in het vizier vanwege dat deze de privacy van de burgers kan garanderen.

De sociale diensten van de gemeenten zijn gebonden aan het beroepsgeheim en hebben de mogelijkheid om langs te gaan bij de mensen die in quarantaine zouden moeten zitten. Dit kan ook eventueel door digitale opvolging. Bij twijfels kunnen ze altijd langsgaan bij de betrokkene. De huidige mobiele teams zijn onvoldoende en onderbemand, daarom ook de vraag naar de OCMW’s.

De contactopsporing werkt het beste als ze lokaal wordt aangepakt. Je moet echter rekening houden dat contactopsporing bestaat uit een hele keten van acties, te beginnen bij het inzamelen van de gegevens van mogelijk besmette patiënten. De handhaving komt pas op het einde.

Ordehandhaving kan ook door de wijkagenten gebeuren luidt het uit de hoek de OCMW’s. Wij kunnen er niet aan doen dat de huidige mobiele teams onderbemand zijn. Wij zijn ook geen politieagenten.

Je moet rekening houden dat we in een crisissituatie zitten en dat de OCMW’s het al druk hebben door de huidige faillissementen en de gevolgen hiervan. Indien er personen bij zijn die in quarantaine geplaatst worden en hierdoor op de dienstverlening van het OCMW beroep willen doen, dan zullen wij onze taken uitvoeren. Handhaving van verplichte quarantaine is geen prioritaire taak voor onze diensten, eerder voor de dienst volksgezondheid en de ordehandhavers.