Er zijn de voorbije jaren al een aantal onderhoudswerken aan asfaltwegen uitgevoerd. Voor dit jaar is er een budget van € 125.000 voorzien voor herstellingen aan betonwegen.

In de volgende straten zijn nog herstellingswerken gepland:

–          Mielen: Veertstraat en Vrijheersstraat
–          Borlo: Bergstraat en Wintboomstraat
–          Jeuk: Klein-Jeukstraat, Heiseltstraat en Kasteelstraat
–          Vorsen: Brouwerijstraat
–          Niel: Ambachtsweg, Gemeentestraat, Naamsestraat, Statiestraat, Fonteinstraat en ruilverkaveling Tombos
–          Montenaken: Sint-Truidenstraat, Montenakenstraat en Haagstraat

Deze werken zijn eind september gestart en zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Indien de winter niet te streng zal zijn, kunnen deze werken nog dit jaar voltooid worden. Anders zal in 2021 verder gewerkt worden.

De vernieuwing van de betonplaten in het wegdek kan plaatselijk voor hinder zorgen.
We proberen zoveel als mogelijk een doorgang te behouden.
Slechts in enkele gevallen zal de straat tijdelijk worden afgesloten, zoals in de Veertstraat tussen de Daalstraat en Borgwormsesteenweg en in de Vrijheersstraat tussen het kruispunt met de Bredenakkerstraat en de grens met Engelmanshoven.