AANGEPASTE BEZOEKREGELING (vanaf 12/01/2022)

Onze bezoekregeling houdt rekening met de geldende overheidsrichtlijnen én de actuele situatie. 

Vanaf woensdag 12 januari 2022 geldt:

– Bezoek is mogelijk op de dag van de opname en vanaf dan om de 5 dagen. De bezoekuren zijn tussen 15.00 en 19.00 uur.
– Een bezoekmoment duurt maximum 1 uur. Voor de afdelingen materniteit, pediatrie, intensieve zorgen en de dagziekenhuizen gelden nog specifieke regelingen die hierop een uitzondering vormen (zie hieronder).
– Per opname mag er één vaste bezoeker per patiënt op bezoek komen (kinderen tellen mee als bezoeker).
Het uitwisselen van was en/of persoonlijke spullen, gebeurt op het bezoekmoment en niet via het onthaal van het ziekenhuis, tenzij bezoek niet toegestaan is omwille van quarantainemaatregelen.

– In meerpersoonskamers is gelijktijdig bezoek voor meerdere patiënten niet mogelijk.
– Bezoekers vullen nog steeds een verklaring op eer in en brengen dit ELK bezoekmoment mee. Met dit document verklaren ze dat ze: de laatste 14 dagen geen symptomen hebben gehad; niet uit een buitenlandse rode zone komen; geen hoog risico contact gehad hebben met een besmette persoon. Download deze verklaring hier, druk af, vul in en breng dit bij ELK bezoekmoment mee. Dit formulier wordt gecontroleerd bij binnenkomst van het ziekenhuis en moet op de afdeling afgegeven en bewaard worden. 

Voor iedereen, zowel bezoeker als patiënt geldt:

 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker over neus én mond, door zowel de bezoeker als de patiënt, is gedurende het volledige bezoek verplicht.
 • Alle gekende hygiënemaatregelen worden gevolgd: handhygiëne, anderhalve meter afstand houden tussen alle personen, kamer verluchten, …
 • Het bezoek vindt plaats op de kamer van de patiënt en niet in andere ruimtes van het ziekenhuis.

Indien deze richtlijnen niet gevolgd worden, heeft de verpleging het recht om de bezoeker de toegang tot de afdeling te weigeren.

Let op! Bezoekers aan onze cafetaria moeten verplicht hun covid safe ticket laten scannen, voordat ze mogen plaatsnemen, volgens de geldende horecawetgeving.

  

Specifieke regelingen en uitzonderingen op de bezoekregeling voor volgende afdelingen: 

 Dagziekenhuis

 • Een begeleider mag de patiënt brengen en halen tot aan/vanaf de ingang van de afdeling. Uitzonderingen zijn mogelijk, indien de patiënt minderjarig (-18), hulpbehoevend of wilsonbekwaam is, mag de patiënt één begeleider meenemen.

 Materniteit

 • De partner van de mama (of één andere aangeduide persoon) is gedurende het hele verblijf toegelaten (ook om in te slapen). Een COVID-screening is verplicht voor deze persoon. Broertjes, zusjes en grootouders mogen tijdelijk niet meer op bezoek komen. Ook ander bezoek is niet mogelijk.

Raadplegingen/spoed 

 • Raadplegingen / spoed
  Een begeleider is niet toegestaan, tenzij de patiënt minderjarig (-18), hulpbehoevend of wilsonbekwaam is. Voor zwangerschapsconsultaties is het toegelaten voor de partner om hierbij aanwezig te zijn. Meer informatie over raadplegingen vind je hier

Pediatrie 

 • Een ouder (of voogd) slaapt in (bij een opgenomen kind jonger dan 18 jaar) en blijft bij de patiënt tot ontslag uit het ziekenhuis. Voor deze inslapende ouder is een COVID-screening verplicht. De andere ouder kan elke dag op bezoek komen. Broertjes en/of zusjes mogen niet op bezoek komen. Ander bezoek is ook niet mogelijk.  

 Intensieve zorgen

 • Een bezoek van 30 minuten is om de vijf dagen mogelijk (en op de dag van opname) na telefonische afspraak met de dienst. Bezoekmomenten: 13.00 – 13.30 uur of 18.00 – 18.30 uur.
 • Bij naderend overlijden mag de naaste omgeving afscheid komen nemen (in overleg met de afdeling).

Het bezoekbeleid is een tijdelijke maatregel, die voortdurend geëvalueerd zal worden en indien nodig bijgestuurd wordt. We rekenen op ieders begrip en medewerking om veilige zorg te kunnen blijven bieden.

Kom je naar het ziekenhuis, neem dan de volgende richtlijnen door voor een vlot bezoek.

Heb je nog vragen? Bel ons gerust: 011 69 91 11. Blijf niet met medische vragen of problemen zitten, wij helpen je graag verder met veilige zorg! Alle medewerkers dragen uit voorzorg extra beschermende materialen, zoals mondmaskers.