Goed en minder goed nieuws uit Home Elisabeth.
Op dit ogenblik is ons woonzorgcentrum Corona-vrij en worden onze overige medewerkers aanstaande maandag gevaccineerd. Echter leven wij in een gemeenschap waarbij we gisteren hebben vernomen dat de Britse variant van Covid-19 ook Sint-Truiden heeft bereikt.
Aangezien we in het midden van de vaccinatieperiode zitten en een uitbraak de tweede ronde in het gedrang zou brengen, hebben we met de verschillende woonzorgcentra van Sint-Truiden samen besloten om TIJDELIJK ONZE DEUREN TERUG TE SLUITEN.
Dit heeft een impact op elk van jullie: bewoners, familie en medewerkers. We zullen daarom niet langer dan strikt noodzakelijk onze deuren sluiten. Ook aan de bewoners van onze assistentiewoningen vragen we om de contacten zo veel mogelijk te beperken tot het noodzakelijke en alle voorzorgsmaatregelen te blijven toepassen.
Bedankt voor al jullie inspanningen en begrip.