Goede dag beste mensen,
Zoals jullie in de media vernomen hebben wordt het weer toegestaan om onder strikte voorwaarden en beperkingen erediensten te houden. Daarbij gelden dus heel wat veiligheidsmaatregelen die met de overheid zijn afgesproken. De veiligheid en de gezondheid van eenieder staan voorop. Belangrijk zijn ontsmetten, reinigen en afstand houden. Ook wordt aangeraden te werken met reservatie.
Geleidelijke heropstart – Reservatie
Dit alles betekent dat we in de eerstkomende weken en maanden niet zomaar direct kunnen terugkeren naar de situatie zoals die vóór het begin van de corona-crisis was. Op advies van het bisdom starten we in eerste instantie in de zondagskerken van de pastorale eenheid.

In het weekend van 13-14 juni beginnen we met 3 vieringen in de O.L.V.-kerk op de Grote Markt: op zaterdag om 17.00 uur en zondag om 8.00 uur en 10.30 uur. We streven ernaar om het weekend daarna, 21 en 22 juni, ook in de andere twee zondagskerken van onze pastorale eenheid te kunnen beginnen: in de basiliek van Kortenbos om 9.30 uur en in de Sint-Martenkerk met de Oase-eucharistieviering om 10.30 uur.

Daarna zullen we evalueren en kijken hoe dat ging. Op basis van die ervaringen zullen we zien in welke kerken en vanaf wanneer geleidelijk nog meerdere eucharistievieringen georganiseerd moeten en kunnen worden.

Om te vermijden dat we aan de ingang van de kerk bij het begin van de viering mensen moeten weigeren, zullen we vragen om je vooraf aan te melden. Voor elk weekend kan men zich aanmelden vanaf de woensdag ervoor om 9.00 uur. Dat kan via onze website: www.trudofederatie.be. Mocht het niet lukken, kan je misschien vragen aan een van de (klein)kinderen om dit voor jou in orde te brengen. Je kan je ook telefonisch aanmelden op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur op het nummer 011/68.23.37.

Vanaf maandag 22 juni is er dagelijks een eucharistieviering in de O.L.V.-kerk om 18.30 uur. In Kortenbos is er dagelijks een eucharistie om 8.00 uur ‘s morgens. Voor deze vieringen op weekdagen is geen reservatie nodig.
Vrij om te komen of te communiceren
Je beslist zelf of jij in jouw situatie al dan niet naar de eucharistie wil komen en/of fysiek communiceert. Niemand moet zich in deze situatie verplicht voelen om naar de eucharistie te komen. Onze vicaris schrijft: “In alle samenkomsten en oproepen tot samenkomen in deze uitzonderlijke tijd geldt de vrijheid – wat iets anders is dan vrijblijvendheid – van de persoon die beslist of hij of zij al dan niet kan deelnemen aan een samenkomst. Dat geldt dus ook voor de deelname aan publieke liturgie en gebedsmomenten.” Dat geldt ook voor de communie: ook wie naar de eucharistie komt, kan kiezen voor de geestelijke communie.
Hulp gevraagd
 
Er wordt gevraagd dat er per viering een ploegje is dat er zorg voor draagt dat de mensen de regels m.b.t. ontsmetting en afstand respecteren en dat hen begeleidt naar hun plaats en naar de communie. Na de viering zullen deze mensen ook de stoelen reinigen. We zullen dus voor elke viering zulk een ploegje moeten samenstellen. Als je daarbij wil helpen, geef een seintje aan het secretariaat: sint.trudofederatie@gmail.com.
 
Blijven evalueren en evolueren
Veel is nog te overleggen, veel is nog wat onwennig en onzeker. Dingen veranderen ook nog constant. We moeten leren uit onze ervaringen en dynamisch reageren op evoluties, vragen en noden.


Het zijn moeilijke tijden voor heel onze maatschappij en ook voor onze kerk. ‘Samen-komen’ behoort tot het wezen van wat christen-zijn is, en dat moet nu onder moeilijke omstandigheden.

Laten we respect tonen voor alle inspanningen en waakzaam voor ieders gezondheid toch oog hebben voor wat in deze situatie wel mogelijk wordt. Van harte dank aan allen die zich extra inzetten om dit alles mogelijk te maken.
Deken Wim Ceunen