Graaf en gravin d’Ursel van het kasteel van Heks laten ons weten dat ze helaas het besluit hebben moeten nemen dat de plantendagen in juni niet doorgaan. Er zijn nog te veel onzekerheden waardoor het misschien op het laatst geannuleerd moest worden.

Mocht in een later stadium blijken dat openstelling, al of niet met exposanten, toch mogelijk is op de voorziene data 12 t/m 14 juni, dan leest u dat via onze de website en langs de sociale media.

Daarentegen rekenen wij er nu op dat september wel door kan gaan, uitzonderlijk op 3 dagen, te weten vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 september 2020.

Het thema van de Verenigde Naties dit jaar is gezondheid van planten en voedselveiligheid.

Dat wordt uitgewerkt in workhops over het belang van eten uit eigen tuin (transparant, zonder toegevoegde middelen), met het voordeel van een korte (lokale) voedselketen.

Daarbij komt ook de biodiversiteit aan de orde, want hoe meer planten in de tuin hoe beter de biodiversiteit. En daarin passen natuurlijk ook de zo belangrijke bijen en insecten.

Demonstraties en wandelingen in de tuinen met deze thema’s worden voor de deelnemers ook voorzien.

Het voorlopige programma voor september vinden de liefhebbers binnenkort op de website. Het zal vervolledigd worden kort voor de plantendagen.