Vandaag kregen de leerlingen van het 5e leerjaar van basisschool Sint-Rita een toelichting van onze diensten over veilig en verantwoord internetgebruik.
Met de kerstvakantie (met coronamaatregelen) in aantocht is het internet zowat de enige plaats waar de jongeren hun vrienden kunnen zien. Het is belangrijk om te zorgen dat dat ook veilig kan gebeuren.
We worden elk jaar uitgenodigd om deze les te geven, met als insteek de leerlingen meer bewust te laten omspringen met het internet.
Aangezien we deze periode niet fysiek in de klas kunnen komen, brengen we – heel toepasselijk – een beetje internetwijsheid bij op een digitale manier. Er werd tijdens de les gesproken over het maken en delen van foto’s, cyberpesten, gevaren van contacten leggen met onbekenden, … .