September zijn alle scholen terug open

Algemeen

Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts meldt dat de scholen terug volledig opengaan in september.

Voor het kleuter- en lager onderwijs is er geen probleem om volledig open te gaan. Zij zijn nl. minder kwetsbaar voor het coronavirus dan ouderen.  Besmettingen op school komen ook zelden voor. Daarom is ook beslist om het onderwijs (gewoon en buitengewoon, kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassen- en deeltijds kunstonderwijs) vijf dagen per week te laten doorgaan. Er geldt wel een mondmaskerplicht voor leerlingen van het middelbaar onderwijs in de klas, maar niet op de speelplaats. Ook zal er een verstrenging gelden voor toegang van derden tot de onderwijsinstelling.

Voor gemeenten waar de besmettingsgraad te hoog ligt, kunnen andere maatregelen getroffen worden na de eerste week. De leerlingen van de eerste graad van het Secundair onderwijs, kunnen bij code oranje 5 dagen naar school. Leerlingen van de tweede en derde graad kunnen halftijds naar school. De ene week krijgen ze les op school, de andere week geldt afstandsonderwijs.  Ook het hoger onderwijs, volwassenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs kunnen overschakelen naar code oranje, als de lokale crisiscel dat beslist.

De regel geldt voor de gemeente waar de school gevestigd is. Dus indien de school zich in een oranje zone bevindt, is de kans groot dat de schoolgaande de tweede week van september mag thuis blijven. Dit kan natuurlijk problematisch zijn bij besmettingen voor steden zoals Brussel of Antwerpen. Van de andere kant, als de leerling uit een zone komt waar het virus sterk aanwezig is, mag deze wel naar een school in een veiligere zone.

Indien scholen mobiele containerklassen zouden hebben of verschillende afdelingen in andere gemeentes, dan zouden de schoolgaanden telkens naar coronavrije zones kunnen trekken en hier de lessen kunnen volgen…. Er dient dan wel vervoer voorzien te worden.

We moeten er allen voor zorgen dat het naar school gaan op een veilige manier verloopt en dat de contacten onderling, zowel binnen als buiten de school, beperkt worden om verdere besmettingen te voorkomen. Een rugzak meegeven is belangrijk maar dit is alleen mogelijk op een veilige en gezonde manier.

Geen reacties

Deel jouw reactie met de bezoekers van Truiensnieuws.be

Algemeen
Handenwasshow maakt van handen wassen … kinderspel

Over mondkapjes bestaat er discussie, de bubbels worden steeds breder geïnterpreteerd en anderhalve meter wordt me de dag kleiner. Maar er zijn dingen die blijven en niet ter discussie staan: de hygiënische maatregelen zoals handenwassen, ontsmetten, geen handen geven en het knuffelen zoveel mogelijk achterwege laten. Maar hoe overtuig je …

Algemeen
Zwaar vervoer gecontroleerd.

Op 11 september 2020 organiseerde de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken in samenwerking met de wegeninspecteurs ADR (vervoer van gevaarlijke goederen) van het Agentschap Wegen en Verkeer een controleactie op zwaar vervoer. Er werden verschillende vrachtauto’s gecontroleerd: 3 OI’s overschrijving maximale rijtijd en niet respecteren van de rusttijden …

Algemeen
Er kwamen gisteren 969 besmettingen bij!

Tussen 2 september en 8 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen gestegen naar 588. Dat is een stijging met 29 procent tegenover de week voordien. Dat blijkt deze morgen uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Voor de zevende dag op rij toont het gemiddelde aantal …

%d bloggers liken dit: