Vorige week starttede aannemer met de voorbereidende werken voor de nieuwe cleanroom in Sint-Trudo Ziekenhuis. De patiënt zal hier weinig hinder van ondervinden. Vermits de bouw gefaseerd zal verlopen, kan de werking van de huidige cleanroom en apotheek op normale kracht blijven draaien.

De huidige cleanroom aanwezig in Sint-Trudo Ziekenhuis moet vernieuwd worden, om conform het recent uitgeschreven Koninklijke Besluit steriele bereidingen volgens de nieuwste richtlijnen te kunnen afleveren. De werken zullen gefaseerd verlopen, waardoor de huidige cleanroom en apotheek operationeel blijven. Patiënten en bezoekers zullen weinig tot geen hinder ondervinden. De streefdatum van de aannemer is om de volledig vernieuwde ruimtes op te leveren begin 2023.

Sint-Trudo Ziekenhuis investeert niet alleen in deze verbouwing, maar ook de medewerkers zullen een opleiding krijgen om in deze nieuwe cleanroom te kunnen werken conform de richtlijnen.
Een cleanroom is een zeer zuivere werkomgeving, ontworpen om contaminatie aan het productproces te beperken of indien mogelijk uit te sluiten. Die contaminatie kan bestaan uit bvb. stof of vezels, fijn stof of zelfs huidschilfers. De medewerker moet aldus een intensieve omkleedprocedure doorlopen, voordat hij aan de slag kan in de cleanroom.
Daarnaast investeert het ziekenhuis ook in materialen speciaal ontworpen voor gebruik in een cleanroom, om zo min mogelijk vervuiling te produceren, bvb. stofarm papier, poedervrije handschoenen, … “Deze strategische investering stelt ons ziekenhuis in staat om kwaliteitsvolle toekomstgerichte zorg dichtbij huis te blijven garanderen aan onze patiënten.”, aldus Ingrid Stockmans (foto), hoofdapotheker Sint-Trudo Ziekenhuis.