Het Sociaal Huis is vanaf 11 mei opnieuw toegankelijk voor alle hulpaanvragen. Ook voor niet-dringende hulpvragen kunnen mensen er vanaf nu op afspraak terecht. De stad Sint-Truiden heeft hiervoor de nodige maatregelen genomen, zodat alle afspraken op een veilige manier kunnen plaatsvinden.

Door de coronacrisis gaan heel wat mensen door een moeilijke periode. Zeker voor mensen die het voor de crisis al niet makkelijk hadden, weegt deze periode extra zwaar. Het is dan ook belangrijk dat opnieuw kan ingegaan worden op alle hulpaanvragen.

“Wij beperken ons vanaf maandag 11 mei niet langer tot de dringende vragen en hebben hiervoor de nodige veiligheidsmaatregelen voorzien. Zo werd er voor gezorgd dat bezoekers voldoende afstand kunnen houden in de wachtruimtes. Ook de ontvangstlokalen zijn zo ingericht dat de afstand tussen de maatschappelijk werkers en cliënten kan bewaard worden. Deze lokalen zijn bovendien voorzien van spatschermen. Op verschillende plaatsen voorzien we handgel voor de bezoekers. We raden tot slot iedereen aan om zo veel mogelijk alleen te komen, maar het blijft wel toegestaan om een zich te laten vergezellen door een vertrouwenspersoon”, zegt schepen van Sociale Zaken Pascy Monette.

Mensen kunnen bij het Sociaal Huis onder andere terecht voor vragen in verband met uitkeringen en toelagen. Ook bij vragen over moeilijk begrijpbare brieven en het invullen van allerhande formulieren kunnen de medewerkers mensen met raad en daad bijstaan. Ze zetten hen op weg en kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties.

“De mantelzorgtoelage, een tussenkomst in kosten energie, een voorschot op een uitkering, een parkeerkaart of een inkomens vervangende tegemoetkoming, … Het gamma aan sociale rechten is zo uitgebreid dat mensen vaak niet meer weten waar ze recht op hebben. Voor al deze informatie over sociale rechten kan iedereen die dat nodig heeft, terecht bij een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis,” voegt burgemeester Veerle Heeren toe.

Het sociaal huis is vanaf maandag 11 mei opnieuw toegankelijk voor alle hulpvragen en dit van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u. Mensen die hierop een beroep wensen te doen, moeten hiervoor een afspraak maken, telefonisch op het nummer 011 69 70 30 of via mail op sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be.