Stad en zwembaduitbater Lago creëren bewust onzekerheid bij het personeel om hen akkoord te laten gaan met een uitgehold contract.  Wie op zaterdag 15 augustus nog niet getekend had bij Lago, mag vrezen voor zijn job of nog slechtere voorwaarden verwachten. Sp.a spreekt van een ongeziene chantage van het eigen personeel.  

In antwoord op de herhaaldelijke tussenkomsten van sp.a fractieleider Gert Stas, stelde het stadsbestuur vorig jaar april dat “contractuele personeelsleden aan de huidige loon- en arbeidsvoorwaarden aan de slag kunnen blijven bij de nieuwe uitbater. Dat blijkt uit meerdere juridische adviezen over de toepassing van Europese Richtlijn 2001/23/EG. Statutairen zouden de overstap mogen maken, of aan dezelfde voorwaarden aan de stad kunnen blijven werken.” We zien nu dat dit helemaal niet het geval is. Er is totaal geen sprake van een collectieve overname, integendeel. Het gemeentebestuur en zwembaduitbater Lago verwachtten dat het personeel eerst een intentieverklaring zonder concrete loonvoorwaarden bij Lago zou ondertekenen en ontslag zou nemen aan de stad.  Het personeel verliest dan zijn rechten en de stad hoeft geen opzegvergoeding te betalen.  Het personeel krijgt nu, onder tijdsdruk en aan een mindere arbeidsvoorwaarden, een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. Ook statutair personeel kreeg te horen dat zij best naar Lago zouden gaan. Als stok achter de deur wordt er geschermd met een “examen”, waardoor ook hun positie onzeker wordt. Ook een manier om van “te duur” personeel af te geraken”, zegt Gert Stas, fractieleider van sp.a in een persbericht.

Op de koop toe krijgt LAGO goed geschoolde werkkrachten op een presenteerblaadje aangeboden, maar weigert deze over te nemen aan de opgebouwde arbeidsvoorwaarden: personeelsleden verliezen tot 1300 euro bruto, zijn 15 verlofdagen kwijt (terugval van 35 naar 20), verliezen daarenboven ook nog eens (een deel van) hun anciënniteit en hun opgebouwde opzegtermijnen,  pensioen. Tegemoetkomingen in de vorm van maaltijdcheques en vakantiegeld compenseren in de verste verte niet wat men aan de andere kant moet inleveren aan loon  en verlofdagen, rekent Stas voor.

“Het personeel kreeg tot afgelopen zaterdag 15 augustus om op deze voorwaarden in te gaan. Nochtans opent het zwembad pas in april 2021. De onderliggende boodschap is natuurlijk dat wie nog langer talmt wel eens zijn job zou kunnen verliezen of tevreden zal moeten zijn met slechtere voorwaarden. Met medewerking van de stad Sint-Truiden. Een ongeziene chantage van het eigen personeel en een flagrante schending van gedane beloftes”, gaat de sp.a verder.

De CD&V-Open Vld-N-VA-meerderheid heeft dus, volgens Stas, hoewel ze steeds volhield “het beste met het personeel” voor te hebben, meermaals de waarheid achtergehouden. Zowel bij onze opmerkingen tijdens de gemeenteraden als bij de vele pertinente vragen van het eigen ongeruste personeel werd flagrant rond de pot gedraaid. Immers, hoe onzekerder het personeel, hoe beter de voorwaarden voor Lago en de stad.

En hij besluit: “Ook het ACOD ( Algemene Centrale Openbare Diensten, Lokale en Regionale Besturen spreken) spreekt over “een weloverwogen en doordachte strategie én van de betrokken private firma, én van de stad”. Wie wél meer geld krijgt, is Lago. De 1,2 miljoen euro jaarlijkse toelage die het privébedrijf gaat krijgen voor de uitbating van het zwembad is 20% meer dan het zwembad als stadsdienst kreeg.  Het stadsbestuur ging hierbij ervan uit,  zoals ze zelf stelt, dat de kost voor het personeel gelijk zou blijven. Nu blijkt dat Lago, tegen de afspraken in, bespaart op de lonen van het personeel, kan de vraag gesteld worden of de 1,2 miljoen toelage wel terecht is. Zeker als je beseft dat Lago ook het recht heeft om de ticketprijzen te verhogen. De vraag is wie van deze constructie beter wordt. Het personeel en de Truienaar alvast niet.”

De meerderheid, bij monde van sportschepen Jurgen Reniers (CD&V) zegt dat er geen vuiltje aan de lucht is, net als de nieuwe uitbater. Misschien ligt het verschil tussen “contract met de huidige loon- en arbeidsvoorwaarden” en een “gelijkwaardig” contract, oftewel in de kleine lettertjes.