Maandagavond en dinsdagmorgen werd door onze verkeersdienst een thema-actie “verlichting” georganiseerd, waarbij de nadruk werd gelegd op zichtbaarheid in het verkeer. Daarnaast werden diverse fietsen, bromfietsen en steps aan een controle onderworpen. De “zachte en zwakke” weggebruikers waren goed voor 40 overtredingen en verder werden nog een tiental automobilisten geverbaliseerd.
Maandagavond waren 105 fietsers volledig in orde. Wel werden volgende zaken vastgesteld:
– 5 fietsers reden zonder licht
– 7 jongeren-PV’s werden opgesteld gezien de wettelijke uitrusting van de fiets niet in orde was
– 7 bromfietsen werden getakeld gezien ze te snel reden
– 1 fietser werd geverbaliseerd voor fietsen zonder handen
– 1 elektrische step met zadel werd in beslag genomen. Deze step haalde een snelheid van 37 km/u
– 1 bromfietser werd geverbaliseerd voor negeren C3 op Speelhof
– 4 voertuigen werden geverbaliseerd voor foutief parkeren
Dinsdagmorgen waren 85 fietsers volledig in orde, maar ook vandaag werden toch enkele gebreken vastgesteld:
– 15 jongeren-PV’s werden opgesteld gezien de wettelijke uitrusting niet in orde was
– 3 Onmiddellijke inningen werden uitgeschreven gezien het fietslicht niet werkte
– 1 bestuurder van een bromfiets werd geverbaliseerd wegens negeren van een verkeersbord C3 op Speelhof
– 5 voertuigen werden geverbaliseerd voor foutief parkeren
– 1 voertuig werd getakeld voor parkeren op een parkeerplaats voor mindervaliden