Voor heel wat kinderen is het aftellen nu echt begonnen. Nadat eerder leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar basisonderwijs en het zesde middelbaar secundair onderwijs terug naar school mochten, zullen dinsdag 2 juni ook de kleutertjes hun juf terugzien. Vrijdag 5 juni worden alle andere leerlingen uit het lager onderwijs terug verwacht. Uit een bevraging, die de Stad Sint-Truiden deed bij alle lokale onderwijsinstellingen, blijkt dat er nood is aan ondersteuning om de terugkeer van leerlingen veilig en vlot te laten verlopen. De stad Sint-Truiden gaat de scholen met gerichte initiatieven helpen.

“Eerder deze maand ging een team van experten op pad om scholen te adviseren bij een veilige heropstart van de lessen. Daarnaast hebben we ook hygiëneboxen met alcoholgel, dispensers en mondmaskers uitgedeeld. Deze initiatieven werden zeer positief onthaald. Uit onze nieuwste bevraging blijkt dat vijf Truiense scholen extra advies nodig hebben van het expertenteam. Nog meer scholen wensen extra hygiëneboxen en er is bijkomende nood aan nadarhekken en lint. We stellen alles in het werk om dit zo snel mogelijk uit te voeren”, zegt schepen van onderwijs Johan Mas.

De maatregelen zijn op korte tijd versoepeld. Toch blijft het belangrijk om de contactbubbels te behouden en in kleinere klasgroepen les te geven. Verschillende scholen hebben dan ook de vraag gesteld naar extra lokalen. De stad bekijkt samen met externe partners welke lokalen hiervoor ter beschikking kunnen worden gesteld in de onmiddellijke omgeving van de school.

“Ook extra helpende handen zijn meer dan welkom. Daarom lanceren we een oproep naar iedereen die tijd kan vrijmaken om te helpen met noodopvang op school. Samen met de directies kan dan bekeken worden wie op welke locatie en in welke rol best ingezet wordt. Bedoeling is dat de vrijwilligers alle veiligheidsmaatregelen volgen en dat ze op een vaste plaats ondersteuning kunnen bieden. Wanneer iedereen een beetje tijd vrij kan maken voor onze Truiense kinderen, dan kunnen ze nog voor even terug naar school voor de zomervakantie. Heel veel kinderen snakken ernaar om hun vriendjes terug te zien, wij zullen dan ook doen wat we kunnen om dit mee mogelijk te maken”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Kandidaat vrijwilligers kunnen zich opgeven via het ContactCenter van de stad Sint-Truiden op het nummer 011 70 14 14 of via info@sint-truiden.be (elke weekdag tussen 09u-16u en zaterdagvoormiddag tussen 9u en 12u).